Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-09-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-09-16

Entreprenörskap på regional


och global nivå

Under titel ”Globalization, Innovation and Entrepreneurship” samlas i dagarna flera av världens ledande forskare inom entreprenörskap i Halmstad. Högskolan är medarrangör och hade i går en egen punkt på programmet med några av Högskolans forskare på talarlistan.

– Konferensen hade inte kommit till utan samverkan med Högskolan i Halmstad och Region Halland, säger Mikael Jorstig, projektledare för ”FSF-Nutek Award” och konferensansvarig.

Under Högskolans del av programmet, ”Creating an Entrepreneurial Region” talade bland andra professor Åsa Lindholm Dahlstrand, forskarstuderande Eva Berggren och professor Svante Andersson, alla på SET. Dessutom berättade entreprenörerna Johan Sedelius Hörberg och Marcus Tannerfalk om sina erfarenheter.

Marcus Tannerfalk, Svante Andersson och Eva Berggren.

Marcus Tannerfalk, entreprenör och tidigare student på Högskolan, talade på konferensen tillsammans med professor Svante Andersson och forskarstuderande Eva Berggren.


Det är Forum för småföretagsforskning (FSF) och Nutek som är huvudarrangörer, och flera av vinnarna av ”FSF-Nutek Award” deltar. Ledande forskare och experter inom entreprenörskap kommer från hela världen till Sverige för att träffa varandra och andra i branschen.

– För de svenska forskarna är det kul för det är världsstjärnor som kommer hit, och så får de träffa varandra, säger Mikael Jorstig som förklaring till framgången med konferensen. Det ger oss ett fantastiskt gott renommé internationellt.

Priset har delats ut sedan 1996, och det är nu fjärde gången konferensen hålls i sin nuvarande form i samband med den nationella entreprenörskapsveckan.

Att Högskolan är medarrangör innebär bland annat att många studenter har fått möjlighet att delta, något som Mikael Jorstig ser som positivt.

– Vi har ganska många lokala företrädare och en ganska stor studentgrupp från Högskolan, säger han. Det är jättekul att de får vara med och se och möta många av dem som de läser litteratur av på kurserna.

Konferensen har cirka 190 deltagare varav ett 60-tal är studenter. Och att det är så många världsledande forskare inom entreprenörskap och innovation som väljer att delta i denna konferens ger förstås gott renommé till FSF och Nutek, och till Högskolan.

Text och bild: ANNIKA JOHANSSON

Lars-Göran Persson och Johan Sedelius Hörberg.

Lars-Göran Persson, Högskolan i Halmstad, och Johan Sedelius Hörberg, tidigare student, numera entreprenör, vid konferensen i Tylösand.

Sidan uppdaterad 2008-09-16