Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-21

”Ett levande sätt att sprida forskningsresultat”

I dag samlades ett 25-tal personer med det gemensamma intresset lokal och regional utveckling till en workshop på Högskolan. Det är Centrum för innovation, entreprenörskap och lärande som står bakom inbjudan.

– Vi delar med oss och diskuterar erfarenheter från ett treårigt forskningsprojekt som handlar om utvecklingsprocesser i nätverk, berättar Mats Holmquist på Högskolan och en av arrangörerna.

Deltagarna är personer som är intresserade av och jobbar med lokalt och regionalt utvecklingsarbete i länet, till exempel på kommuner, Region Halland, länsstyrelsen, och som konsulter.

Till workshopen om lokalt utvecklingsarbete kom personer med intresse för utvecklingsprocesser och erfarenhetsutbyte.

Till workshopen om lokalt utvecklingsarbete kom personer med intresse för utvecklingsprocesser och erfarenhetsutbyte.

I forskningsprojektet, som fått namnet Lojiris, har forskarna studerat ledning, lärande och jämställdhet i relation till utvecklingsprocesser i tre olika nätverk: Hälsoteknikalliansen, LustH och Kraftverk Halland. Övriga forskare i projektet har varit Agneta Hansson, Bernd Hofmaier och Max Lundberg.

– Workshopen i dag är ett levande och interaktivt sätt för oss att sprida forskningsresultat, säger Mats Holmquist. Det blir en tvåvägskommunikation, där de som är berörda både får något och ger något. Vi som forskare delar med oss av våra resultat och får direkt feedback och idéer om hur vi kan gå vidare i vår forskning.

Deltagarna å sin sida får kunskap och erfarenheter som de kan ta med sig till sina egna verksamheter och utvecklingsprocesser.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

FOTNOT:
Hälsoteknikalliansen är ett nätverk av företag och organisationer i sydvästra Sverige. Tillsammans utvecklar man kompetenser, produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet.
Kraftverk Halland var en del av KK-stiftelsens nationella program KrAft, som syftade till att stimulera och utveckla kompetensutveckling för små- och medelstora företag genom samverkan med högskolor.
LustH var ett regionalt utvecklingsprojekt vars syfte var att minska sjukskrivningstalen i Halland och att därigenom skapa förutsättningar för tillväxt.

Sidan uppdaterad 2008-10-21