Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-09-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-09-24

Farligt tvingas in i meningslöshet

Motivation och meningsfullhet. Två viktiga saker för att få elever att vilja vara i skolan och lära sig något. Att föra in frånvaro i betyget är inte ett sätt att komma åt problemet, menar lärarutbildare Åsa Falk Lundqvist, som i dag besökte Högskolan tillsammans med kollegan Per-Gunnar Hallberg.
– Jag tror i stället man ska fundera över vad det är som gör att de inte är där, säger hon.

De båda arbetar på Forskningscentrum Företagsamt Lärande och lärarutbildningen vid Umeå universitet och har lång erfarenhet av både eget och andras lärande. När de i dag besökte Högskolan för att träffa studenter på lärarutbildningen var det både för att diskutera lärarrollen, och för att tala om hur man får skolan att bli meningsfull för alla, – även för dem som tycker att skolan är tråkig.

Ett sätt är att låta samhället vara en del av skolan. Måste till exempel eleverna vara i skolan? Inte nödvändigtvis, menar Åsa Falk Lundqvist som förespråkar att man tillsammans med näringslivet försöker hitta andra former för lärande.

– Mycket handlar om våra egna attityder, om att våga, säger hon.

Att motivera eleverna i skolan är a och o. Enligt Åsa Falk Lundqvist är så många som 20 procent av alla elever skoltrötta och många av dessa finner skolgången meningslös. Något hon ser som en otrolig förlust för samhället.

Högskolans lärarstudenter var mycket delaktiga i seminariet om företagsamt lärande.

Högskolans lärarstudenter var mycket delaktiga i seminariet om företagsamt lärande.

– Det är farligt att tvingas in i meningslöshet. Många upplever att de blir vingklippta, och vi vet ju själva hur vi blir om vi gör något vi finner meningslöst.

Det handlar om att hitta andra sätt att lära och lära ut. Den pedagogiska drivkraften i det här fallet måste vara att göra hål i väggarna, att titta ut och låta andra titta in, säger Åsa Falk Lundqvist.

Utbildningsdagen var en del av Entreprenörsveckan och de båda föredragshållarna talar också i kväll på samma tema, ”Entreprenöriella pedagoger och företagsamt lärande” vid ett RUC-seminarium.

Text och bild: ANNIKA JOHANSSON

FOTNOT:
RUC (Regionalt utvecklingscentrum) vid Högskolan i Halmstad fungerar som en länk mellan regionens skolor/förskolor och lärarutbildningen. Avsikten med RUC är att göra aktuell kunskap och forskning på högskolan tillgänglig för kommuner, skolor och lärare. Samtidigt får lärarutbildningen kännedom och kunskap om hur skolorna arbetar.

Åsa Falk Lundqvist och Per-Gunnar Hallberg föreläste om entreprenöriella pedagoger och företagsamt lärande.

Åsa Falk Lundqvist och Per-Gunnar Hallberg föreläste om entreprenöriella pedagoger och företagsamt lärande.

Sidan uppdaterad 2008-09-24