Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-29

Festligt seminarium om Sveriges ”förste journalist”

I år är det 300 år sedan prästsonen Olof von Dalin från Vinberg i Halland föddes. Olof von Dalin var en av det svenska 1700-talets viktigaste kulturpersonligheter. Han var samhällsdebattör, historiker, språkförnyare, nationalskald och har kallats ”vår förste journalist”. Dalin var kronprinsens – sedermera Gustaf III – informator och slutade sina dagar som hovkansler. Han dog 1763, 55 år gammal.

Högskolan i Halmstad uppmärksammade 300-årsjubileet genom ett seminarium på fredagen.

Docenten och förste arkivarien på Riksarkivet Ingemar Carlsson – också han med rötter i Halland – berättade om Dalins litterära produktion. Barbro Ståhle Sjönell, docent och verksam på Svenska Vitterhetssamfundet redogjorde för samfundets utgåva av Dalins skrifter. Om Dalin som poet fick de hundratalet deltagarna höra av docent Sverker Göransson.

Martin Bagge, trubadur, framförde kända och okända Dalinmelodier tillsammans med Ginestrakvartetten.

Professor Sture Allén, ledamot av Svenska Akademien och under 1986–99 dess ständige sekreterare, var seminariets moderator.

Seminariet till minne av Olof von Dalins födelse arrangerades av Högskolan i Halmstad i samarbete med Länsstyrelsen, Hallands Akademi och Musik i Halland. Sparbanksstiftelsen Kronan stödde seminariet finansiellt.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: IDA LÖVSTÅL.

Fotnot: Under helgen (30–31 augusti) firas minnet av Olof von Dalins födelse i Vinbergs kyrka med konserter, högtidsgudstjänst, högtidstal samt Hallands Akademis högtidssammankomst med prisutdelning.

Ingemar Carlsson, docent och förste arkivarien på Riksarkivet, berättade om Dalins litterära produktion.

Ingemar Carlsson, docent och förste arkivarien på Riksarkivet, berättade om Dalins litterära produktion.

Landshövding Lars-Erik Lövdén höll välkomsttal.

Landshövding Lars-Erik Lövdén höll välkomsttal.

Moderator var professor Sture Allén.

Moderator var professor Sture Allén.

Sidan uppdaterad 2008-08-29