Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-14

Frukostmöte och workshop om ledarskap

I fredags var personal- och ekonomichefer från företag och organisationer inbjudna till ett frukostmöte och workshop på Högskolan för att få information om Högskolans kompetens och verksamhet inom ledarskapsområdet. Syftet var också att diskutera samverkansmöjligheter mellan Högskolan och yrkesverksamma ledare och chefer.

14 personal- och ekonomichefer från Stora Enso, kommunala förvaltningar, Högskolan, Getinge, Pilkington, Polisen, HFAB, Dormer Tools, Lv6 samt representanter för Högskolan träffades i fredags för att diskutera hur samverkan kring ledarskap och ledarskapsutbildning kan utvecklas.

– Från Högskolans sida vill vi undersöka intresset för att bilda ett nätverk för chefer och informera om de utbildningar och den forskning Högskolan har inom området, sa Tommy Svensson, chef för EKS. Utbyten med företag och organisationer är berikande för vår utbildning och forskning, men också för Högskolans eget behov av att utvecklas och förändras som arbetsorganisation.

Ledarskap rymmer många aspekter och Högskolan arbetar med området inom utbildning, forskning och samverkan. Högskolan erbjuder exempelvis flera uppdragsutbildningar i ledarskap, bland andra Chefen och ledaren i utveckling – CoLU, Chefen och ledaren i kulturell utveckling – CLiK, Ledarskap och personlig assistans samt Mentorskap som verktyg i personlig och professionell utveckling.

– Högskolan har stor kompetens inom ledarskapsområdet, berättade Tommy. Det är ett stort fält och bygger på många olika kompetenser från olika discipliner. Samverkan med organisationer i omvärlden stärker våra kunskaper ytterligare. Vi har till exempel samarbetat med Försvaret under flera år, något som har varit utvecklande och tillfört mycket, inte minst inom praktiskt ledarskap.

Intresse för nätverk


Nu vill Högskolan gå vidare och söker samarbete med andra organisationer.

Samtliga frukostgäster sade sig vara intresserade av att skapa en arena för ledarskapsfrågor tillsammans med varandra och Högskolan.

– I möten kan det skapas starka förändringskrafter, sa en av deltagarna. Det har till exempel givit mig mycket personligen att vara med i nätverk. Jag märker att jag ”tänker nytt” tack vare möten och diskussioner med andra chefer.

Under mötet framkom flera förslag på ämnen och frågeställningar att samverka kring och där gästerna menade att det vore värdefullt med Högskolans kompetens. Förutom utbyte av erfarenheter och möjlighet till inspiration föreslogs teman som mentorskap, coaching samt internationella och kulturella aspekter.

– Högskolan tar nu med sig alla idéer och synpunkter från frukostmötet och kommer inom kort att återkomma till deltagarna med ett förslag på hur en arena skulle kunna utformas.

– Nätverk bygger på att alla bidrar, de blir vad man gör dem till, menar Tommy. Men det behövs tydlighet och struktur så att ett initiativ som detta inte bara rinner ut i sanden. Den rollen som samordnare kan vi på Högskolan ta.

LENA LUNDÉN

FOTNOT: Nästa vecka håller Högskolan en intern konferens om ”ämnet” ledarskap med syfte att ge (och få) översikt av ledarskapsverksamheten vid Högskolan samt att diskutera samordning och utveckling av området.

2008-04-14

Diana Sendlak Brundin, Sektionen för ekonomi och teknik, informerade om några av de ledarskapskurser som Högskolan erbjuder yrkesverksamma. Bild: Ida Lövstål.

Diana Sendlak Brundin, Sektionen för ekonomi och teknik, informerade om några av de ledarskapskurser som Högskolan erbjuder yrkesverksamma. Bild: Ida Lövstål.

Frukostmötet om ledarskap samlade intresserade personal- och ekonomichefer samt personal från flera av Högskolans sektioner och avdelningar. Bild: Ida Lövstål.

Frukostmötet om ledarskap samlade intresserade personal- och ekonomichefer samt personal från flera av Högskolans sektioner och avdelningar. Bild: Ida Lövstål.

Sidan uppdaterad 2008-04-14