Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-11-18

Fyra av fem biometriavhandlingar från Högskolan i Halmstad

På kort tid har inte mindre än tre avhandlingar inom biometri presenterats på Högskolan i Halmstad. Det är visserligen formellt framlagda på Chalmers men forskningsarbetet har bedrivits på Högskolan i Halmstad under ledning av professor Josef Bigun. Biometrisk identifiering är ett högaktuellt ämne. Så gott som dagligen hör vi talas om forskning och nya intelligenta system som kan göra världen effektivare och säkrare.

Biometrisk igenkänning innebär att man mäter parametrar av kroppsfunktioner, till exempel fingeravtryck, läpp-
och ögonrörelser och röst med hjälp av kameror och andra sensorer.

Inom loppet av tre veckor presenterades nyligen tre biometriavhandlingar på Högskolan i Halmstad. Maycel Isaac Farajs avhandling handlar om hur man med hjälp av läppavläsning och röst kan säkerställa att en person verkligen är den han utger sig för att vara. Klaus Kollreider visar i sin avhandling hur man kan förbättra datorns förmåga att känna igen ansikten, till exempel att kunna skilja ett foto av ett ansikte från ett levande ansikte. Hartwig Fronthaler har i sin avhandling fokuserat på fingeravtryck och hur igenkänning och verifiering av dessa kan förbättras.

Josef Bigun är professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad. Bild: Annika Johansson.

Josef Bigun är professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad. Bild: Annika Johansson.

– Det är verkligen skördetid för oss nu, säger en stolt Josef Bigun, professor och den som har handlett de tre nyblivna doktorerna. På bara några år har Högskolan i Halmstad presenterat fyra av de totalt fem avhandlingar inom biometri som lagts fram i Sverige. Det finns i dagsläget ingen annan högskola i landet som har mer biometriforskning än vi.

Josef Bigun blev professor i signalanalys vid Högskolan i Halmstad 1998. En rekrytering från Schweiz, som har betytt oerhört mycket för Högskolan och ämnet bildanalys.

– Biometrisk forskning är ett expanderande forskningsområde i hela världen och genom en medveten satsning har Högskolan i Halmstad nu en framskjuten position både nationellt och internationellt, säger Josef Bigun. Vår internationella specialisering är multimodal biometrisk signalanalys, det vill säga vi utnyttjar komplementariteten av kunskap som vi tar fram med hjälp av flera sensorer och igenkänningsmetoder.

Genom att mäta ansikten, läpprörelser, tal och fingeravtryck och kombinera resultaten ökar möjligheten att känna igen och verifiera en person. Säkerhetssystem är ett givet tillämpningsområde för biometri, men det kan också användas för att utveckla och förbättra hjälpmedel för äldre och funktionshindrade.

Josef Bigun letar nu nya ”frön” inför framtida skördar.
– Vi söker intensivt pengar för att kunna fortsätta vår forskning.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2008-11-18