Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-07-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-07-01

Fyra forskningsmiljöer går samman

Från och med i dag, den 1 juli, går fyra av Högskolans forskningsmiljöer samman och bildar en gemensam miljö: Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research – EIS.

Inom EIS finns fyra forskningsinriktningar: inbyggda system (CERES), intelligenta system (IS-lab), tillämpad matematik och fysik (CAMP) samt innovativ IT-användning (CIIT). EIS gemensamma fokusområde är ”samverkande inbyggda system för intelligenta tillämpningar”. Användningsområden för sådan teknik är till exempel hälsoteknik, trafiksäkerhet och digitala medier.

Syftet med sammanslagningen är att ytterligare stärka forskningen inom de fyra områdena.

– Diskussioner om ett samgående har pågått en tid. Våra forskningsområden ligger nära varandra och vi samarbetar redan mycket, säger Carina Ihlström Eriksson, forskningsledare för CIIT. Både forskningen i sig och Högskolans profilsatsning har mycket att vinna på att vi nu skapar en stark gemensam miljö.

LENA LUNDÉN

Carina Ihlström Eriksson, forskningsledare för innovativ IT-användning, CIIT

Carina Ihlström Eriksson, forskningsledare för innovativ IT-användning, CIIT

Sidan uppdaterad 2008-07-01