Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-24

Fyra frågor till gästlärare

Fabienne Portier

Fabienne Portier är gästlärare på Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) under två veckor i april. Hon är till vardags lärare och forskare på universitetet i Nantes i Frankrike.

Varför är du i Sverige och på Högskolan i Halmstad?
– Jag är gästlärare här i ett par veckor och håller föreläsningar och forskningsseminarier i sociologi. Jag har tidigare träffat några av Högskolans forskare, bland andra sociologen Tomas Knoll som i likhet med mig forskar kring unga ensamstående mödrar. Det var annars Ove Svensson och Cecilia Kjellman på HOS som gjorde att jag kom till Halmstad. Vi har arbetat tillsammans inom ett europeiskt forskningsprojekt kring ungdomars våld och samhällets insatser. Det visade sig att vi hade gemensamma intressen och vi bestämde oss för att samarbeta.

– Nu har vi tre olika forskningsprojekt tillsammans och planerar en gemensam internationell kurs på HOS för att föra ut våra resultat. Vi har skrivit avtal om studentutbyte, två forskarstuderande i sociologi är på väg till ett universitet i Rennes och vi har redan sänt studenter till Halmstad.

Vad handlar forskningsprojekten om?
– Den gemensamma nämnaren är barn och ungdomar som har det svårt på olika sätt, ofta där våld finns med i bilden. Det projekt vi drar upp riktlinjer för nu kallar vi Family Contact Centres. Vi ska jämföra hur samhällets beredskap och hantering av utsatta barn och ungdomar ser ut i fem olika länder. Vi vill ha de inblandades åsikter och tankar och ska djupintervjua barnen/ungdomarna, deras föräldrar och socialsekreterare. Förhoppningsvis kan det öka förståelsen för problemen – för det är stora bekymmer i alla länder kring frågorna och det behövs mer kunskap om hur man bäst hjälper dessa barn. Kanske kan vår forskning leda till att myndigheterna kan och vill ändra sina rutiner.

Vad gör du annars?
– Jag är egentligen lärare i engelska men är inte så intresserad av grammatik och sådant. Sociala och kulturella frågor är mer spännande så min undervisning och forskning ligger inom de områdena. Jag har varit på universitetet i sammanlagt 12 år. Tidigare har jag varit lärare i förskola, grundskola och gymnasiet. Jag började undervisa när jag var 19 år.

Hur har dina veckor i Halmstad varit?
– Det är jätteroligt och intressant att träffa studenterna. Studenter ställer alltid så kluriga och skarpsinniga frågor, ofta om sådant man själv har tänkt att ”det här måste jag forska vidare på” men av olika skäl inte gjort. Studenterna definierar på något sätt ens kommande forskningsfrågor.

– Det är så fint i Sverige. Jag har fått se både Skåne och Göteborg. Mest fascinerad är jag av er inställning till tid. Det gör inget om man kommer fem minuter sent eller om man bryter ett möte lite tidigare. Huvudsaken är att arbetet blir gjort. Och det blir det ju. Ni är så effektiva men verkar inte stressade. I Frankrike är det jätteviktigt att man håller tiden, på sekunden. Men så är vi jättestressade, också. Jag ser fram emot att komma tillbaka nästa vår och medverka i den internationella kursen.

LENA LUNDÉN

Fotnot. En av Fabiennes studenter, som studerar biblioteksvetenskap på universitetet i Nantes gör för närvarande praktik på biblioteket på Högskolan.

2008-04-24

Fabienne Portier

Fabienne Portier

Sidan uppdaterad 2008-04-24