Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-23

Gemensam forskarskola ger internationell styrka

Med samlade resurser från Högskolan i Halmstad, Internationella Handelshögskolan vid Högskolan i Jönköping och Högskolan i Borås kommer forskarskolan Graduate School of Informatics att bli en av de största forskningsmiljöerna i informatik i Sverige. Ambitionen är att bli ledande i Sverige och internationellt slagkraftig.

Efter ett års föreberedelser inför forskarskolans start kunde forskarna och rektorerna från de tre lärosätena i veckan se frukten av sitt hårda arbete. Vid en kickoff i Jönköping sjösattes Graduate School of Informatics, en unik forskarskola som genom samarbetet mellan de tre västsvenska lärosätena får en volym som garanterar kvalitet i forskningen.  

Ser stora möjligheter till forskningssamarbete
– För informatik vid Högskolan i Halmstad ligger satsningen helt rätt i tiden med den pågående profileringen inom styrkeområdet produkter, processer och tjänster, säger Carina Ihlström Eriksson, universitetslektor och forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för innovativ IT-användning (CIIT) på Högskolan i Halmstad.

– Vi får möjlighet att samordna och kvalitetssäkra forskarutbildningen för våra doktorander i linje med den forskning vi bedriver – med tydligt fokus på innovativ IT-användning. Vi ser också stora möjligheter till forskningssamarbete mellan de olika lärosätena, fortsätter hon.

Starka tillsammans
– Att vi är tre lärosäten som gått ihop ger volym. Det är ett incitament för kvalitetssäkring. Vi kommer att kunna attrahera kompetent personal och det kommer att stärka våra egna miljöer. I dagsläget är vi 30 disputerade forskare i miljön och det är få enskilda lärosäten i Sverige som kan uppvisa den storleken. Vi blir en av de större, säger Mikael Lind, docent i informatik vid Högskolan i Borås.

Målet är att nå internationell excellens och att kunna attrahera internationellt ledande forskare. Samarbetet är en förutsättning för detta.

– Vi kommer att bli internationellt konkurrenskraftiga tillsammans. Var och en för sig är vi bra, men tillsammans får vi en helt annan verkningsgrad och trovärdighet i det arbete vi kommer att bedriva, säger Ola Henfridsson, professor i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Tar tillvara lärosätenas profiler
Just nu pågår rekryteringsarbetet efter de första åtta egna doktoranderna. Genom att Högskolan i Jönköping har examensrättigheter kan alla tre lärosätena nu bedriva forskarutbildning vid sitt eget lärosäte. Tidigare har deras doktorander varit knutna till andra lärosäten. Forskarskolan kommer att ta tillvara på lärosätenas profiler i ämnet informatik och bygga vidare på dessa. I Halmstad ligger fokus på innovation, i Jönköping på förnyelse och i Borås på co-design.

För forskarna blev kickoffen en manifestation och ett firande av starten på forskarskolan. Det blev också en chans att träffa varandra och ta del av de första gästföreläsningarna.

2008-04-23

Mikael Lind, Högskolan i Borås, Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad, Ola Henfridsson, Högskolan i Jönköping. Bilder: Marie Olofsson

Mikael Lind, Högskolan i Borås, Carina Ihlström Eriksson, Högskolan i Halmstad, Ola Henfridsson, Högskolan i Jönköping. Bilder: Marie Olofsson

Den 22–23 april hölls en kickoff i Jönköping för den nya forskarskolan.

Den 22–23 april hölls en kickoff i Jönköping för den nya forskarskolan.

Romulo Enmark, rektor på Högskolan i Halmstad, Lena Nordholm, rektor på Högskolan i Borås och Thomas Andersson, rektor på Högkolan i Jönköping.

Romulo Enmark, rektor på Högskolan i Halmstad, Lena Nordholm, rektor på Högskolan i Borås och Thomas Andersson, rektor på Högkolan i Jönköping.

Sidan uppdaterad 2008-04-23