Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-05-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-05-09

Halland inför ny modell för tillväxt

I höst inför Halland en ny modell för innovations- och företagsutveckling. Varje kommun får då en tillväxtrådgivare som ska förmedla kontakter mellan kommunens företag och Högskolan.
    – Detta betyder att Högskolan får en stark koppling till kommunerna på ett helt nytt sätt, säger projektledare Börje Årnedal.  

När projektet startar den 1 september ska Hallands sex kommuner ha var sin tillväxtrådgivare på plats. Uppgiften för dem blir att besöka kommunens små och medelstora företag, analysera deras utvecklings- och expansionspotential och fånga upp eventuella behov. Rådgivarna lotsar sedan vidare till den kompetens som finns, i första hand på Högskolan i Halmstad.

– Det kan vara allt från att snabbt få kontakt med någon specialist inom ett område till fleråriga utvecklingsprojekt i samarbete med studenter eller forskare, säger Börje Årnedal.

Några vanliga exempel på vad företagen efterfrågar är hjälp med marknadsanalyser, produktutveckling och språkutbildningar. Högskolan kan då till exempel förmedla kontakt med studenter som gör utredningsarbeten eller examensarbeten, eller erbjuda uppdragsutbildningar.

Flera aktörer
Tillväxtrådgivarna i kommunerna ska arbeta i nära samarbete med Enheten för kontakt och samverkan och sektionernas samverkansspecialister för att snabbt kunna hitta rätt personer inom Högskolan.

– När det dyker upp frågor som ligger utanför Högskolans område finns verktyg för att nå kompetens på andra högskolor och universitet. EKS har till exempel goda kontakter inom Unilink, ett samverkansnätverk där 18 lärosäten ingår, där vi snabbt kan få hjälp genom våra motsvarigheter vid andra lärosäten, säger Börje Årnedal.

Projektet genomförs även i nära samarbete med andra aktörer, till exempel forskningsinstitutet IVF, Exportrådet, Almi företagspartner och företagsnätverket Connect.  

Naturlig ingång till företagen
Att företagen utifrån sina behov ska få kontakt med Högskolan är ett viktigt syfte med projektet. Det underlättar också för Högskolan att nå ut till företagen.

– Vi får representanter i kommunerna på ett helt nytt sätt. Lärare, forskare och studenter får en naturlig ingång till företagen när de till exempel vill få kontakt med företag i sin forskning eller hitta praktikplatser. För studenter innebär det chans till skarpa projekt i utbildningen, säger Börje Årnedal.

För att säkerställa Högskolans förmåga att möta ett ökat antal förfrågningar utifrån ska sektionernas samverkansarbete stärkas. Tjänsterna som samverkansspecialister som i dag finns på sektionerna ska utökas med en halvtid per sektion.  

IDA LÖVSTÅL

HALLÄNDSK MODELL FÖR INNOVATIONS- OCH FÖRETAGSUTVECKLING
Projektet, som ska pågå under tre år, ägs av Region Halland. EU:s regionalfond bidrar med drygt 9 miljoner kronor, Region Halland med drygt 13 miljoner och Campus Varberg med en halv. Syftet med projektet är att långsiktigt förbättra de halländska företagens utvecklings- och innovationsförmåga, och därigenom öka tillväxten.

Börje Årnedal, projektledare

Börje Årnedal, projektledare

Sidan uppdaterad 2008-05-09