Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-02

Hälsa, idrott och fysisk aktivitet i fokus på HH under fyra dagar

I dag inleds en tre dagar lång nordisk forskningskonferens på Högskolan i Halmstad. Då samlas mellan 150 och 200 personer på ”Nordic Conference 2008 – Health, Participation and Effects of Sport and Exercise”.

Redan i går smygstartade dock evenemanget med en konferens för idrottslärarutbildare, myndigheter och intresseorganisationer om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
– Vi har bjudit in till diskussion om hur skolämnet idrott och hälsa kan utvecklas med särskilt fokus på anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, berättar Lars Kristén, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och en av initiativtagarna till ”för"-konferensen.

Nationell samsyn målet


Målsättningen med mötet är att skapa ett nätverk för samverkan mellan de lärosäten som utbildar idrottslärare och berörda myndigheter, till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten och Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott.
Lena Hammar, Inger Johansson och Lars Kristén är initiativtagarna till ”för-konferensen” om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder.

Lena Hammar, Inger Johansson och Lars Kristén är initiativtagarna till ”för-konferensen” om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder.

– Vi vill försöka få en samsyn i Sverige och hitta en gemensam plattform kring frågan bland annat för att våra studenter – morgondagens lärare – ska stå bättre rustade i sin framtida yrkesroll, förklarar Inger Johansson, universitetsadjunkt vid Växjö universitet, som också hon står bakom initiativet till konferensen.

Det finns i dag styrdokument som reglerar att alla barn ska kunna vara med på skolidrotten men det är långt från verkligheten:

– Jag möter många människor i mitt jobb och jag ser att många elever inte har en bra situation på sina idrottslektioner, säger Lena Hammar rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och den tredje aktören bakom dagens möte.

Inger Johansson håller med:
– Det är en värdegrundsfråga. En orienteringsaktivitet kan inte ordnas om inte rullstolsburna kan delta. Det får inte falla på brist på pedagogik det vill säga okunskap eller tillgänglighet. Om vi får samsyn i landet kan vi ordna fortbildning för yrkesverksamma.

Vad hoppas då trion att konferensen ska resultera i?
– Vi vill ta fram en nationell strategi för att främja undervisningen för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom ämnet idrott och hälsa, liknade det man har gjort i Finland, säger Lars Kristén.

Lär av Finland


Finland verkar ha kommit en bra bit längre än Sverige i sitt arbete med att tillgodose elevers behov av anpassad fysisk aktivitet.

– Det beror kanske på att vi bara har ett universitet som utbildar idrottslärare, i Sverige har ni 16, säger Pauli Rintala, som är professor vid Jyväskylä universitet i Finland, och som deltar både på ”för"-konferensen och den nordiska. Vi har rak kommunikation direkt med departementet. Det gör att det är enklare att få det att fungera i praktiken. Å andra sidan verkar Sverige ha närmre samarbete mellan ”specialpedagogiken” och universiteten och utbildningarna.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

FOTNOT: Lena Hammar och Inger Johansson håller en workshop på Nordic Conference 2008 om goda exempel från anpassad fysisk aktivitet i praktiken. Lars Kristén presenterar en forskningsartikel, "Anpassad fysisk aktivitet - Aktiv, hälsosam livsstil för alla". Pauli Rintala är en av huvudtalarna. Hans föredrag handlar om forskning om fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionshinder.

Professor Pauli Rinatala från Finland delger – både på ”för"-konferensen och den nordiska – sitt hemlands erfarenheter i frågan om att förbättra skolidrotten för barn och ungdomar med funktionshinder.

Professor Pauli Rinatala från Finland delger – både på ”för"-konferensen och den nordiska – sitt hemlands erfarenheter i frågan om att förbättra skolidrotten för barn och ungdomar med funktionshinder.

Sidan uppdaterad 2008-10-02