Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-06-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-06-25

HH granskar alla icke-europeiska ansökningar

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har lämnat en rekommendation om att avvisa ansökningar till kurser och program på svenska lärosäten från utländska personer utom EU/EES, dvs. från så kallat tredje land.

Rekommendationen grundar sig på Verket för högskoleservices, VHS, bedömning om att en granskning av behörigheter inte skulle hinnas med – det handlar om 28 700 utländska ärenden. Den ordinarie svenska antagningen inför hösten 2008 skulle vara hotad.

– Högskolan i Halmstad ställer sig bakom SUHF:s rekommendationer, säger Brita Lundh, chef för Studerandeavdelningen. Vi tycker att det är viktigt att alla lärosäten håller en enad linje. Vi har dock sedan många år tillbaka hanterat detta problem genom att tidigarelägga ansökningstillfället för sökande från tredje land.

Tidigarelagd ansökningsperiod
Högskolan i Halmstad har redan stor och mångårig erfarenhet av att personer från tredje land söker kurser på lärosätet. För att dessa studenter ska hinna få sina antagningsbesked i så god tid att de hinner söka visum och uppehållstillstånd – antagningsbeskeden är underlag till detta – har Högskolan valt att tidigarelägga ansökningstiden för kurser och program som vänder sig till utländska sökande till 1 februari. Ordinarie ansökningstid är den 15 april.

10 000 ansökningar är granskade
De ansökningar som inkom före den 1 februari i år är samtliga granskade och antagningsbeskeden skickade. Det rör sig om cirka 10 000 ansökningar varav 1 200 är behöriga.

– De ansökningar från utländska personer som kom in till den 15 april är förhållandevis få, cirka 200-300, berättar Brita Lundh. De är redan, eller kommer inom kort att, bli granskade. Merparten av dessa personer är obehöriga eftersom de saknar kunskaper i svenska. Högskolan i Halmstad har i denna ansökningsomgång i princip inget utbud som vänder sig till denna kategori sökande.

– Vi har meddelat VHS att Högskolan i Halmstads handlagda ärenden inte ska avvisas, men på grund av ett misstag har dessa ansökningar trots allt avvisats, säger Brita Lundh. Vi kommer att granska ärendena igen. Den granskningen ska vara klar om två veckor. Därefter får de sökande besked.

LENA LUNDÉN

Stig Perttu, utbildningsekreterare på Studerandeavdelningen, har fått allt fler utländska ansökningar av granska.

Stig Perttu, utbildningsekreterare på Studerandeavdelningen, har fått allt fler utländska ansökningar av granska.

Sidan uppdaterad 2008-06-25