Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-12-08

Högskolan begär mer pengar till studieplatser

Högskolan i Halmstad har möjlighet att ta emot fler studenter än man i dag har betalt för. För att bland annat kunna möta en förestående ökning av ungdomsarbetslöshet begär en samordningsgrupp att Högskolan ska få utöka antalet studieplatser till nästa år. I pengar handlar det om upp till 25 miljoner kronor extra.

I rådande konjunkturläge, med allt fler varslade, har Högskolan i Halmstad, Region Halland Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen bildat en samordningsgrupp i länet för att kunna följa utvecklingen och kunna vidta åtgärder.

En sådan åtgärd är att Högskolan ges mer resurser för utbildning i syfte att bland annat möta ungdomsarbetslösheten.

–  För att kunna ta emot den ökade efterfrågan på utbildning som märks av redan i dag krävs att Högskolan får en utökning på mellan 20 och 25 miljoner kronor redan nästa år, skriver samordningsgruppen i ett brev till utbildningsdepartementet.

Högskolan har redan i dag fler helårsstudenter än vad man har betalt för. Och nästa år beräknas antalet helårsstudenter öka ytterligare, och ligga på mellan 5 200 och 5 300. Risken är att Högskolan tvingas till neddragningar av studentvolymerna redan nästa år om de begärda medlen uteblir.

– Hoppas det går vägen, säger Romulo Enmark, rektor på Högskolan i Halmstad

En hemställan har sänts till utbildningsdepartementet och den är förutom rektor Romulo Enmark undertecknad av landshövding Lars-Erik Lövdén och Göran Karlsson, ordförande i Regionstyrelsen.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-12-08