Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-05-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-05-22

Högskolan får masterrätt i hälsovetenskap

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda masterexamen i hälsovetenskap. Det meddelar Högskoleverket i dag.

– Det är oerhört glädjande och är ett officiellt bevis på att vi är duktiga på det vi säger att vi är bra på, säger Högskolan i Halmstads rektor Romulo Enmark. Beskedet har mycket stor strategisk betydelse. Genom denna rättighet är ytterligare en pusselbit på plats i Högskolans profilsatsning på tre styrkeområden: verksamhetsutveckling, produktutveckling och livskvalitet. I det sistnämnda ingår hälsovetenskap. Nu har vi möjlighet att utveckla samtliga tre styrkeområden ännu mer.

Den nya masterrättigheten gäller hälsovetenskap med inriktning på omvårdnad och innebär bland annat att Högskolan nu kan erbjuda utbildning på avancerad nivå – masternivå – för till exempel sjuksköterskor och får rätt att ge masterexamen inom hälsovetenskap.

– Vi är mycket glada på sektionen, säger Ole Olsson, chef på Sektionen för hälsa och samhälle som organisatoriskt ansvarar för ämnet hälsovetenskap. Det är ett erkännande och verklig utdelning på den målmedvetna satsning vi gjort på hälsovetenskap under lång tid. En ansökan av detta slag kräver en stor och samlad insats från många berörda och det är ett otroligt omfattande arbete som mina medarbetare har lagt ner.

Bedömarna skriver i sin rapport att trots att Högskolan i Halmstad inte har någon egen forskarutbildning har lärosätet en miljö med stor aktivitet med olika seminarier och tillgång till forskarutbildningskurser. Också Högskolans kvalitetssystem får beröm av bedömarna: ”Säkring av kvaliteten bedöms vara ett mycket starkt område och utbyggd på alla nivåer inom organisationen (…) och skulle kunna utgöra en förebild för andra högskolor”.

– Exakt vad vi ska använda rättigheten till ska vi diskutera nu, säger Ole Olsson. Det känns väldigt spännande och jag tror att vi kan använda det på många sätt. Att det blir en eller flera masterutbildningar i hälsovetenskap och andra närliggande områden, till exempel idrottspsykologi och folkhälsovetenskap är rimligt. Min förhoppning är också att vi ska – precis som bedömarna föreslår – utveckla en tvärvetenskaplig masterutbildning inom hälsovetenskap. Det blir en utmaning att förvalta förtroendet som Högskoleverket visat och jag lovar att vi ska försöka tänka ”otraditionellt” för att hitta på nya intressanta utbildningar som till exempel kombinerar ämnen som man vanligtvis inte förknippar med varandra.

– Det är det vi är så bra på, på Högskolan i Halmstad, säger Romulo Enmark. Vi tänker nytt och
gränsöverskridande. Hela vår profil bygger på samarbete mellan våra tre styrkeområden och på samverkan med omvärlden. Det har bedömargruppen också tagit fasta på och vi får goda vitsord för just samverkan över ämnesgränser och med aktörer i vår omvärld.

Högskolan i Halmstad har sedan tidigare rättigheter att utfärda masterexamen inom datateknik respektive innovationsledning och affärsutveckling. Sammantaget har Högskolan i Halmstad nu rättighet att masterrättigheter inom var och ett av sina tre styrkeområden. Inom samtliga finns det sedan många år kompetenta och aktiva forskargrupper samt nära anknytning mellan utbildning och forskning.

Den nya masterexamen infördes vid svenska lärosäten den 1 juli 2007. Universitet och högskolor med vetenskapsområde fick automatiskt examensrätt medan övriga lärosäten, däribland Halmstad, får lämna in ansökningar och prövas av Högskoleverket och dess utsedda expertgrupper.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2008-05-22