Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-11-24

Högskolan förstärker sin forskning inom handikappvetenskap

Nyligen utnämndes Magnus Tideman till professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. En månad senare fick han en professorskollega inom samma ämnesområde.

Colin Barnes, till vardags verksam vid Leeds University i Storbritannien, är gästprofessor på Högskolan under två år.

– Vi har en mångårig relation till Leeds och Colin Barnes, berättar Magnus Tideman. Vi har till exempel en delkurs i magisterprogrammet i handikappvetenskap förlagd dit. Vi har länge pratat om att formalisera samarbetet och knyta närmre kontakter så det är roligt att det blir av. Det är många på Högskolan som får glädje av Colin, han är sociolog och har samröre med många. Centre for disability studies är ett av de mest kända i världen. Det är ett ganska kontroversiellt forskningscentrum. De deltar gärna i debatter och lägger sig i politiken.

Som gästprofessor ska Colin Barnes undervisa, framför allt på magisterprogrammet, och handleda doktorander. Till vardags är han verksam vid Centre for disability studies vid Leeds University, ett centrum han själv har startat och lagt grunden för.

Egen erfarenhet


Colin Barnes själv menar att handikappforskning måste involvera de funktionshindrade själva. I Storbritannien stammar mycket handikappforskning från personer som själva har funktionshinder, som Colin Barnes.

– Mina föräldrar var båda funktionshindrade, berättar han. Jag själv svårt synskadad. Jag slutade skolan utan betyg och arbetade som kock i 17 år. Men jag ville någonting annat, jag ville inte hålla på med catering hela livet. Jag ville förändra mitt liv.

Kvällsskola vid sidan av arbetet ledde till examen i sociologi och så småningom doktorsavhandling. Colin Barnes arbetade därefter som forskare på British Council for disabled people i två år samtidigt som han undervisade på Leeds University. När Colin Barnes så småningom grundade det mångdisciplinära Centre for disability studies 1992 var han först i Storbritannien med att etablera ett särskilt forskningscentrum för handikappvetenskap, och med universitetskurser i ämnet.

– En av mina böcker fick den brittiska regeringen att ändra sin syn på funktionshinder och funktionshindrade, berättar Colin Barnes. Det var 1995. Då hade det gjorts 13 försök i landet att få till en lagstiftning mot diskriminering av funktionshindrade. Funktionshinder ansågs inte vara något problem i Storbritannien, det behövdes inga särskilda åtgärder för det, menade regeringen, men ändrade sig.

I dag lockar Leeds kurser folk från hela världen: Italien, Egypten, Japan, Indien, Iran, Kina, Tyskland, Portugal, Jordanien och Korea. Många är funktionshindrade.

Efterfrågad föreläsare


Colin Barnes är mycket produktiv. Mängder av böcker, artiklar och rapporter är författade av honom, ensam eller tillsammans med andra. Han är redaktör för Disabilty Press och initiativtagare till Disability Archive som tillhandahåller elektroniska kopior på böcker och rapporter i fulltext. Colin Barnes är därtill mycket anlitad som föreläsare över hela världen. Han bjuds in av organisationer, universitet, myndigheter och föreningar för att prata om funktionshindrades villkor: diskriminering, boende, utbildning och rättigheter samt om den så kallade sociala modellen. En modell som fokuserar på hur samhällets utformning och barriärer skapar handikapp.

Under våren kommer Colin Barnes att vara tjänstledig från sitt forskningscentrum för att skriva böcker. Han lämnar samtidigt chefsjobbet.

– Jag går snart i pension och det ser jag fram emot. Jag vill gärna behålla kopplingen till centrumet. Men jag vill inte lägga mig i för mycket, det finns andra som ska ta över nu… You got to make way for tomorrow …

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Colin Barnes är gästprofessor på Högskolan under två år. Han är till vardags verksam vid Centre for disability studies i Storbritannien.

Colin Barnes är gästprofessor på Högskolan under två år. Han är till vardags verksam vid Centre for disability studies i Storbritannien.

Sidan uppdaterad 2008-11-24