Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-14

Högskolan håller elva kurser inom Lärarlyftet

Högskolan i Halmstad erbjuder i höst elva kurser inom ramen för Lärarlyftet. Satsningen ger yrkesverksamma lärare möjlighet att läsa på högskola för att höja sin kompetens. Sista ansökningsdag är den 27 april.

Regeringens satsning Lärarlyftet startade i höstas och pågår till och med 2010. Regeringen har avsatt 3,6 miljoner kronor till Lärarlyftet, som innebär att bortåt 30 000 lärare i Sverige ska få möjlighet att gå en akademisk kvalificerad fortbildning.

Under 2008 har Skolverket upphandlat kurser från 33 olika högskolor och universitet. Bland de kurser som har upphandlats från Högskolan i Halmstad finns bland annat Grundläggande matematik, Naturvetenskap i vår vardag, Specialpedagogik, Engelska – modern språkundervisning för lärare och Idrott och hälsa i morgondagens skola.

Kurserna inom Lärarlyftet går på kvarts- eller halvfart och under dagtid. Lärarna som antas till kurserna får tjänstledigt och 80 procent av lönen under studietiden. Sista ansökningsdag är den 27 april och urval sker i samråd med skolhuvudmannen.

IDA LÖVSTÅL

2008-04-14

Sidan uppdaterad 2008-04-14