Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-11-20

Högskolan i Halmstad är populär bland nybörjarstudenter

Högskolan i Halmstad är alltmer populär bland nybörjarstudenter. Jämfört med förra hösten har denna andel studenter ökat med 25 procent vilket är näst högst i landet.
Förra läsåret var antalet nybörjarstudenter vid de svenska högskolorna och universiteten de högsta någonsin. Nya siffror från Högskoleverket visar att antalet stigit ytterligare denna höst.

För några av lärosätena är ökningen över 20 procent jämfört med förra året. Störst ökning har Högskolan Dalarna med 45 procent, men Högskolan i Halmstad är god tvåa med en 25-procentig ökning.

– Jag är väldigt glad att vi kommer tvåa, säger rektor Romulo Enmark. Det betyder att vi är ett populärt lärosäte och att vi kan räkna med ett gott söktryck framöver. Det ser ut som att vi har framtiden för oss.

Sidan uppdaterad 2008-11-20