Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-14

Högskolan i Halmstad får beröm av Högskolverket för samverkan

Bara några dagar efter att lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad utsågs till landets bästa av Högskoleverket, får Högskolan i Halmstad än mer beröm. Denna gång gäller lovorden samverkan med omvärlden. I Högskolverkets rapport som offentliggörs i dag lyfts Högskolan i Halmstad fram som ett av de fyra lärosäten där samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt utvecklats bäst och starkast sedan utvärderingen 2004.

Det har hänt mycket inom högskolan när det gäller samverkan med näringslivet och det omgivande samhället sedan Högskoleverkets utvärdering 2004. Högskolornas arbete med samverkan har ökat och det har i många fall blivit en naturlig del av verksamheten. Den bedömning som nu gjorts visar att lärosätena har tagit till sig de rekommendationer man fick 2004 i syfte att förbättra och förändra, menar Högskoleverket.

– Det är roligt och tacksamt att få beröm för det strategiska grepp vi har tagit och de förändringar vi infört, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad. Det visar att vi har rört oss i rätt riktning, exempelvis genom att göra samverkan till ett särskilt organisationsöverskridande tema i Högskolans profil och genom den nya matrisorganisation för samverkan och omvärldskontakter som skapades 2007.

Den nya organisationen består av samverkansspecialister som finns dels på central nivå, dels i form av samverkanskoordinatorer på samtliga fem sektioner och som har särskilt ansvar att stödja sina kolleger i samverkansfrågor. Tommy Svensson, chef för Enheten för kontakter och samverkan vid Högskolan i Halmstad, understryker dock att utvecklingsarbetet är en ständigt pågående process och att frågornas karaktär kräver att man hela tiden är beredd att förändra och förnya sättet man arbetar på.

Förmågan att anpassa och utveckla den interna organisationen allt eftersom är också något som Högskolan i Halmstad får beröm för i Högskoleverkets bedömning.

Samverkan med det omgivande samhället är något som lärosätena ska ägna sig åt, enligt högskolelagen, men Tommy Svensson menar att det är vidare än så.

– För vår del är det nödvändigt med nära relationer med det omgivande samhället. Det handlar om kvalitetssäkring och utveckling av både utbildning och forskning. Många av Högskolans utbildningar är yrkesinriktade och därför i behov av samverkan med arbetslivet. Dessutom är det berikande och kompetensutvecklande för oss som arbetar på Högskolan att få ta del av de verkliga problem och idéer som finns i arbetslivet.

Svenskt näringsliv jämförde i början av 2008 hur svenska högskolor och universitet samverkar med arbetslivet. Studien visar bland annat att flera av Högskolan i Halmstads utbildningar ligger i topp när det gäller att samverka med arbetslivet. Också i den ovan nämnda utvärderingen av lärarutbildningen får Högskolan i Halmstad särskilt beröm för den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, dvs. den praktik studenterna gör på skolor under sin utbildningstid.

Högskoleverkets rapport heter ”Högskolan samverkar vidare. Utvecklingen 2004–2007, Rapport 2008:10 R” och finns att ladda ner här till höger.

LENA LUNDÉN

FOTNOT: Några exempel på hur Högskolan i Halmstad samverkar med omvärlden är forskningssamverkan, utvecklingsprojekt, examensarbeten, gästföreläsningar, uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

2008-04-14

Sidan uppdaterad 2008-04-14