Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-12-01

Högskolan inleder samarbete med IBM

För fem år sedan lämnade Ruisheng Liu sin hemstad Lanzhou i Gansu-provinsen i nordvästra Kina för att flytta efter sin fru till Sverige och Halmstad. Hon hade fått en doktorandtjänst på Högskolan i Halmstad ett par år tidigare. Ruisheng Liu anställdes också som doktorand och nu fem år senare har även han disputerat.
– Jag har haft tur. Jag är jätteglad att jag har fått möjlighet att jobba med mitt stora intresse på detta sätt, säger Ruisheng Liu.

Ruisheng Liu har alltid varit intresserad av elektronik och hans avhandling handlar om så kallad spinntronik eller magnetoelektronik. Det är ett ganska nytt forskningsområde och tillika teknik som utnyttjas i exempelvis magnetiska sensorer för avläsning av information som lagrats på hårddisken i datorer.

– Spinntronik utnyttjar det faktum att elektroner, förutom att de bär på en negativ laddning, också har en egenskap som kallas spinn. Elektronen snurrar kring sin egen axel ungefär som jordklotet, förklarar Håkan Pettersson, professor i fysik på Högskolan och Ruisheng Lius huvudhandledare.

Håkan Pettersson är mycket nöjd med sin doktorand. Ruisheng Lius viktiga upptäckter leder nu till att Högskolan i Halmstad kan inleda ett samarbete med IBM. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Håkan Pettersson är mycket nöjd med sin doktorand. Ruisheng Lius viktiga upptäckter leder nu till att Högskolan i Halmstad kan inleda ett samarbete med IBM. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Viktiga upptäckter


Datorer är ett tillämpningsområde för spinntronik, och det är här som Ruisheng Lius upptäckter och observationer i första hand kan få stor betydelse för såväl tillverkare som användare.

– Tekniken kan göra det möjligt att lagra mer information på hårddisken eftersom de så kallade läshuvudena kan göras mycket mindre, förklarar Ruisheng Liu.

Läshuvudet, reading head på engelska, spelar en viktig roll i datorn. Det är det som läser informationen – ettorna och nollorna – och omvandlar den till en ström som datorn tolkar och gör om till något meningsfullt och hanterbart för användaren.

– Det finns höga förväntningar på att spinntronikforskningen ska leda till helt nya typer av snabba och strömsnåla magnetiska lagringsmedia utan rörliga delar, berättar Håkan Pettersson.

”Det borde ha varit tre som delade på fjolårets Nobelpris”


Förra året fick fransmannen Albert Fert och tysken Peter Grünberg Nobelpriset i fysik för sin upptäckt som kallas ”jätte-magnetoresistans”, GMR, som är det som ligger bakom den nya tekniken som Ruisheng Liu numera också är en av forskarna kring.

– Många menar att Stuart Parkin, forskare på IBM-Almaden i USA, borde ha fått vara med och dela på Nobelpriset, berättar Håkan Pettersson. Fert och Grünberg insåg kanske inte direkt vad man kunde utnyttja tekniken till. Det gjorde definitivt Parkin. Hans arbete med läshuvuden till hårddiskar har haft utomordentligt stor betydelse för utvecklingen av dagens datorer.

Stuart Parkin var opponent på Ruisheng Lius avhandling och om några veckor åker Ruisheng till San José i Kalifornien för att börja jobba på anrika IBM i Parkins forskargrupp.

Den som söker han finner … något annat


Det var kanske tur att Ruisheng Liu inte hittade det han egentligen letade efter i sitt avhandlingsarbete, då hade han kanske inte fått kontakt med Parkin.

– Jag skulle studera hur spinnegenskapen förändras i extremt små magnetiska nanopartiklar, men fann i stället en ny intressant magnetisk funktion. Det var först svårt att tolka vad det var vi hade hittat, berättar Ruisheng Liu.

Håkan Pettersson är emellertid mycket nöjd med sin adepts fokussvängning.

– IBM:s labb är ett av världens ledande forskningscentrum och det är jättestort för Högskolan i Halmstad att få samarbeta med dem, säger Håkan Pettersson. Vi har dessutom en ny doktorand, Waldomiro Paschoal, som ska fortsätta på Ruishengs arbete här. Genom honom får vi också stora möjligheter till samarbete med IBM och Parkins grupp. Tanken är att Waldomiro ska vara både på Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och på IBM i USA och på så vis ”transportera” tekniken.

LENA LUNDÉN

FOTNOT. Ruisheng Lius avhandling heter ”Spin transport studies of nanoscaled ferromagnetic tunneling devices” och lades fram vid Lunds universitet i slutet av september i år. Avhandlingsarbetet har finansierats av Lunds universitet och Högskolan i Halmstad till hälften vardera. Det är dessutom ett samarbete med Högskolan i Kalmar genom att Ruisheng Lius tredje handledare är forskare där.

Ruisheng Liu lämnade sin hemstad i Kina för fem år sedan för att bli doktorand på Högskolan i Halmstad. Nu har han disputerat på en avhandling om spinntronik. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Ruisheng Liu lämnade sin hemstad i Kina för fem år sedan för att bli doktorand på Högskolan i Halmstad. Nu har han disputerat på en avhandling om spinntronik. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-12-01