Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-09-12

Högskolans utbildningar lockar på klimat- och miljömässa

Klimat- och miljömässan på gamla tegelbruket vid Slottsmöllan har samlat ett hundratal utställare. Högskolan i Halmstad är en av dem och fokus ligger både på Högskolans utbildningar, och den egna miljöprofilen.

Kerstin Rolleberg håller i utställningen och kan sägas representera Högskolan på två sätt. Dels som miljösamordnare, dels som gästlärare i bland annat miljökunskap. Hon vill både lyfta fram Högskolans eget arbete med miljöfrågor och att miljömedvetenheten genomsyrar alla Högskolans utbildningar och kurser, inte bara de med direkt miljöprofil.
Intresset för utbudet av Högskolans kurser och program har varit stort på mässan och broschyrstället för utbildningskatalogerna får fyllas på med jämna mellanrum.
  – Jag har pratat med både vuxna och yngre och just att vi har kurser som miljökunskap, som vem som helst kan läsa, gör att det finns kurser för alla som vill läsa, säger hon.

Mässan utifrån

Sopoperan och klimatmässan samsas i gamla tegelbrukets lokaler i Halmstad.


Med på utställningen finns sju miljöinriktade examens- och projektarbeten från vårens Utexpo. Bland annat deltar Sanna Råberg, snart färdig miljövetare, med sitt arbete ”Synliggörande av Högskolan i Halmstads miljöarbete för studenterna”, och hon kommer själv att vara på plats några av dagarna tillsammans med ett par andra studenter.
Flera av projekten som visas är konkreta, men Kerstin Rolleberg vill förmedla att miljömedvetenheten finns i alla utbildningar.
  – Det finns även med i den mjuka sidan, som hos HOS, till exempel om att förändra attityder, säger hon. Och då handlar det framförallt om hållbar utveckling. Mljö är inget enskilt utan ska ligga i allt, och då får man med det sociala och ekonomiska också.
Klimat- och miljömässan hålls i samband med Sopoperan och utställningarna är öppna till och med söndag.

Text och bild: ANNIKA JOHANSSON

kerstin rolleberg på klimatmässan

Sanna Råberg, student, och Högskolans miljösamordnare Kerstin Rolleberg i Högskolans monter på Klimat- och miljömässan i Halmstad.

Deltagande studentarbeten:
Klimatförändringar i den fysiska planeringen
En studie av kommunernas arbete med översvämningsrisker i samband med den fysiska planeringen.
Av  Michaela Johansson och Josefine Dahlberg, byggingenjörprogrammet.

Vindkraftverk
Litet vindkraftverk för uppvärmning av bostad.
Av Per Sjöberg och Robert Klasson, energiingenjörprogrammet.

Heating and Cooling from Solar
Collectors in Southern Brazil
Projektering av en solfångaranläggning som både värmer och kyler ett enfamiljshus.
Av John Wallander och Ola Hedenberg, energiingenjörsprogrammet.

Avfallshantering vid HFAB:s studentområden
Öka och förbättra källsorteringen vid HFAB:s studentområden.
Av Andreas Rosén och Lina Jörnling, miljövetare.
Företag: Halmstads Fastighets AB

Verktyg för självanalys av koldioxidutsläpp och energianvändning
Framtagning av databaserat analysverktyg för
kartläggning av ett företags koldioxidutsläpp och
energianvändning.
Av Hanna Berggren och Hanna Norrman, miljövetare.
Företag: Jönköpings kommun

Synliggörande av Högskolan i Halmstads miljöarbete för studenterna
Av Sanna Råberg, miljövetare.

a&a – designföretaget
Design av kläder för den stilmedvetna kvinnan
och partyprinsessan med sikte på ekologiskt och
rättvisemärkt.
Av Angela Alexandersson, entreprenörskap och förnyelse.
Företag: a&a – attractive & adoreable

Fotnot: Michaela Johansson och Josefine Dahlberg, Per Sjöberg och Robert Klasson respektive Hanna Berggren och Hanna Norrman har vunnit pris för sina examensarbeten.

Kerstin Rolleberg

Kerstin Rolleberg ansvarar för Högskolans monter på mässan.

Högskolans monter på mässan

Mässans första dagar lockade många elever från grundskolan

Sidan uppdaterad 2018-02-26