Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-10

Intelligent fotprotes anpassar sig efter underlaget

Många fotprotesbärare upplever att det är svårt och obekvämt att gå på sluttande mark eller upp- och nerför trappor. Den största anledningen till detta är att det finns en begränsning i rörligheten i dagens proteser. De är för stela. Men nu finns det en lösning. Wolfgang Svensson visar i sin avhandling en metod som gör fotproteser intelligenta så att de kan känna av exempelvis lutningen på marken och anpassa sig till underlaget.

– Med den nya tekniken blir gångmönstret mer likt normal gång vilket i sin tur gör protesen mycket mer bekväm för bäraren, förklarar Wolfgang Svensson.

Avhandlingen heter ”Prosthetic Foot Control for Ground Adaptation” och lades fram vid Chalmers. Wolfgang Svensson har studerat olika givare – sensorer med ett modernare ord – och hur de beter sig i olika situationer.

– Halva mitt arbete har gått ut på att studera givare och mäta olika gångsituationer. När man väl har lyckats att mäta och analysera kan man anpassa vinkeln i protesen och styra den. Jag har tittat på olika tekniker för att göra detta också.

Wolfgang Svensson har bedrivit sina forskarstudier vid Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik på Högskolan.

– Det var faktiskt en ren tillfällighet att det blev just proteser. Jag höll på med metoder för bullerbekämpning först. Men så kom jag i kontakt med Hälsoteknikalliansen och i möten med företag och forskare dök det upp en idé om att utveckla proteser. Detta projekt var också en av anledningarna till att forskningsmiljön Prodea kom igång.

Hälsa i möte med teknik ger bättre livsvillkor


Hälsoteknikalliansen är ett nätverk av företag och organisationer i sydvästra Sverige. Tillsammans utvecklar man kompetenser, produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. När Wolfgang Svensson påbörjade sitt avhandlingsarbete fanns det inte några proteser på marknaden som klarade av att anpassa sig. Därför var det extra intressant tyckte företagen att utveckla en sådan teknik.

– Utvecklingen går snabbt och nu finns det ett par tre företag som introducerat denna typ av proteser, säger Wolfgang Svensson.  

Forskningen inom Prodea, Centrum för produktframtagning inom hälsoteknik, syftar till att skapa nya metoder, kunskap och teknologi för att ta fram nya, eller förbättra, produkter inom hälsoteknikområdet. I förlängningen handlar det om att förbättra människors livskvalitet. Därför är forskningen flervetenskaplig och integrerar kunskaper om människan med olika teknikområden.

Wolfgang Svensson blev en av de första doktoranderna inom miljön Prodea. Det lockade honom att arbeta med något som folk kan ha nytta av.

– Det är otroligt inspirerande att få jobba med något som kan förenkla och förbättra livet för människor.

Text: LENA LUNDÉN. Bild ANNIKA JOHANSSON  

Sidan uppdaterad 2008-10-10