Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-15

Internationell studie om ungdomsvåld

Ove Svensson och Cecilia Kjellman, forskare i sociologi respektive kulturgeografi på Sektionen för hälsa och samhälle på Högskolan i Halmstad, har deltagit i en internationell studie om ungdomsvåld. På torsdagen berättade de om studien och dess resultat på ett seminarium tillsammans med en av projektets tyska deltagare, professor Klaus Frölich-Gildhoff från University of Applied Sciences i Freiburg.

I studien, som har gjorts inom ramen för EU-programmet Daphne, har forskarna jämfört hur ungdomsvåldet ser ut i olika länder. Vissa länder har inrättat särskilda så kallade ungdomsdomstolar för att försöka få bukt med problemen. På seminariet redogjorde Klaus Frölich-Gildhoff för detta system som finns i flera länder i Europa, däribland Schweiz och Tyskland.

– Den 20 augusti besöker ett par av justitieutskottets ledamöter Högskolan för att få information om studien och för att tillsammans med oss diskutera om ungdomsdomstolar kan vara en lösning på de problem som vi upplever i Sverige, berättar Ove Svensson. Ungdomars svårigheter möts ofta, trots en ambitiös lagstiftning, med insatser i ett alltför sent skede och med bristande samverkan mellan myndigheter.

Text: LENA LUNDÉN Bild: IDA LÖVSTÅL

Klaus Frölich-Gildhoff besökte Högskolan i Halmstad på torsdagen.

Klaus Frölich-Gildhoff besökte Högskolan i Halmstad på torsdagen.

Sidan uppdaterad 2008-08-15