Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-02

Invigning till skönsång och dunkande diskotoner

Nu är den högtidligen invigd, ”Nordic Conference 2008 – Health, Participation and Effects of Sport and Exercise”. Rektor Romulo Enmark välkomnade de cirka 150 deltagarna från hela världen och underströk hur väl konferensen passar in i Högskolans profil där en del är hälsa, livskvalitet och välbefinnande.

Konferensen är tvärvetenskaplig och har fyra stora huvudteman: idrottspsykologi, folkhälsovetenskap, anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar samt fysiologi och biomekanik.

Johanna Castmo, Lina Johansson, Johanna Bergdahl och Josefin Jacobsson, för dagen representerande fyra av de nordiska länderna i ett specialkoreograferat showdansnummer, fick hela publiken att både klappa händer och stampa fötter i takt till musiken.

Johanna Castmo, Lina Johansson, Johanna Bergdahl och Josefin Jacobsson, för dagen representerande fyra av de nordiska länderna i ett specialkoreograferat showdansnummer, fick hela publiken att både klappa händer och stampa fötter i takt till musiken.

– Genom att få med flera discipliner vill vi ta ett brett grepp på området. Fysisk aktivitet och hälsa lämpar sig bra för tvärvetenskaplighet, sa Urban Johnson, forskningsledare vid forskningsmiljön Centrum för idrotts- och hälsoforskning vid Högskolan i Halmstad, som har huvudansvaret för konferensen.

Efter skönsång av Jennifer Klingvall och fartfylld och för dagen specialkoreograferad dans fortsätter konferensen nu i dagarna tre, med föredrag, seminarier, workshopar och allehanda fysiska aktiviteter som sig bör på en konferens i hälsans tecken.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Mellan 150 och 200 personer förväntas delta på Nordic Conference 2008 på Högskolan i Halmstad. Det är forskare, studenter och yrkesverksamma med det gemensamma intresset hälsa och fysisk aktivitet.

Mellan 150 och 200 personer förväntas delta på Nordic Conference 2008 på Högskolan i Halmstad. Det är forskare, studenter och yrkesverksamma med det gemensamma intresset hälsa och fysisk aktivitet.

Till vardags studerar showdansarna på lärarutbildningen på Högskolan.

Till vardags studerar showdansarna på lärarutbildningen på Högskolan.

Sidan uppdaterad 2008-10-02