Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-15

Jämställdhet något som måste erövras varje dag

– Jämställdheten inom högskolan har genomgått dramatiska förändringar. Det är inte så många år sedan som det var helt mansdominerat.
Det sa Lars Leijonborg när han i dag invigde Jämställdhetens skuggor, den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor som under två dagar pågår på Högskolan i Halmstad. Samtidigt poängterar Lars Leijonborg att det återstår en hel del arbete innan vi kan påstå att högskolevärlden är helt jämställd.

– De unga männen vänder sig bort från högskolan och andelen killar på grundutbildningen blir allt lägre. Jag är också medveten om att vi har strukturer i högskolevärlden som gör att många unga kvinnor känner sig otrygga och väljer att lämna högskolan efter att de har disputerat. På de högre nivåerna har vi en betydande mansdominans som vi måste göra något åt, sa Lars Leijonborg.

Jens Orback, tidigare jämställdhetsminister, är konferensens moderator. Han vände sig direkt till Högskolan i Halmstads rektor och undrade hur han löser problemet med mansdominansen.

Jens Orback (t.v.) var tidigare jämställdhetsminister. I dag är han moderator för jämställdhetskonferensen och ställde frågor om regeringens jämställdhetsarbete till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Jens Orback (t.v.) var tidigare jämställdhetsminister. I dag är han moderator för jämställdhetskonferensen och ställde frågor om regeringens jämställdhetsarbete till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

– På flera sätt. Vi har som alla andra råd, handlingsplaner och policydokument, men vi har saker som är en tydlig markering att vi tycker att jämställdhet är viktigt, blev rektor Romulo Enmarks svar. Vi deltar i IDAS, ett ledarskapsnätverk för kvinnor inom högskolevärlden. Vi har en prorektor med särskilt ansvar för bland annat jämställdhets- och kvalitet sfrågor, vi har ett regionalt centrum för jämställdhet.

Romulo Enmark hänvisade också till dagens konferens.
– Vi har också projekt som jag vet att ni kommer att få ta del av här. Jämställdhet rymmer många frågeställningar, och frågan som sådan måste vara öppen och erövras varje dag.

Engagerande ämne. Cirka 130 deltagare från högskolor och universitet runt om i landet har kommit till Högskolan i Halmstad för att under två dagar lära mer om och diskutera jämställdhet.

Engagerande ämne. Cirka 130 deltagare från högskolor och universitet runt om i landet har kommit till Högskolan i Halmstad för att under två dagar lära mer om och diskutera jämställdhet.

Konferensen pågår i två dagar och årets tema – Jämställdhetens skuggor – handlar om att belysa och skapa debatt kring vad som synliggörs i jämställdhetsarbetet och vad som hamnar i dess skugga. Bland annat ska deltagarna diskutera konsekvenserna av att lägga till andra dimensioner såsom klass, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder och ålder i jämställdhetsarbetet. Den kommande sammanslagningen av diskrimineringslagstiftningarna finns också på programmet som en diskussionspunkt.

Som första högskola arrangerar Högskolan i Halmstad den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor. Tidigare arrangörer har varit bland andra Umeå, Lunds och Göteborgs universitet.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg invigde i dag konferensen Jämställdhetens skuggor.

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg invigde i dag konferensen Jämställdhetens skuggor.

Sidan uppdaterad 2008-10-15