Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-02-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-02-01

Jämställdhetsprojekt ska stärka forskningen

Forskningsmiljön CERES har fått 250 000 kronor från Vinnova till ett nytt projekt i samarbete med Argus vid Högskolan i Halmstad. Projektet går ut på att utveckla CERES verksamhet ur ett genusperspektiv.

– Det finns ett stort engagemang för frågorna bland de anställda inom CERES och det är en stor fördel att ha erfarna genusforskare som hjälper oss att driva processen och kan tillföra sakkunskap, säger Bertil Svensson, professor och forskningsledare för CERES.

Projektet ingår i en Vinnova-satsning på 45 miljoner kronor som löper över flera år. Satsningen går i korthet går ut på att utveckla genus- och jämställdhetsperspektiv inom starka forsknings- och innovationsmiljöer samt att i förlängningen öka Sveriges konkurrenskraft.

Förstudie i vår
Utöver de 250 000 kronorna som CERES beviljades avsätter forskningsmiljön själv ytterligare 100 000 kronor. Pengarna ska under våren användas till en förstudie i samarbete med genusvetare från forskningsmiljön Argus (Arbetslivsutveckling och genus) på Högskolan.

– Dessa frågor är dels viktiga ur arbetsmiljösynpunkt, dels en viktig aspekt i vår strävan att bli ännu mer framgångsrika, både som utbildnings- och forskningsmiljö, säger Bertil Svensson.

Intervjuer och seminarier
De närmaste månaderna kommer Agneta Hansson och Suzanne Almgren Mason från Argus att intervjua personer inom CERES och angränsande forskningsmiljöer. De kommer även att hålla seminarier och workshops samt intervjua studenter och representanter för till exempel partnerföretag.

– Vi ska därefter identifiera ett antal frågeställningar att arbeta vidare med. Utifrån dem kommer vi att ta fram en ny projektansökan, säger Agneta Hansson.

En ny ansökan ska vara Vinnova tillhanda redan i början av maj. Den gäller ett större projekt som i så fall skulle sträcka sig flera år framåt i tiden.

– Men oavsett om vi beviljas medel för ett större projekt har vårens arbete betydelse genom att frågorna lyfts, säger Agneta Hansson.

IDA LÖVSTÅL

Fakta CERES
CERES står för Centre for Research on Embedded Systems. Forskningen inriktar sig på samverkande inbyggda system, dvs. system av mikrodatorer, sensorer och kommunikation m.m. inbyggda i produkter. CERES har 32 medarbetare, varav tre professorer, två gästprofessorer, ytterligare sex disputerade forskare, fem övriga lärare samt femton doktorander. Av CERES medarbetare är tio kvinnor, en för ämnesområdet förhållandevis hög andel.

Frågor som engagerar. Den 21 januari informerades de anställda inom CERES om det nya projektet av bland andra Suzanne Almgren Mason från Argus.

Frågor som engagerar. Den 21 januari informerades de anställda inom CERES om det nya projektet av bland andra Suzanne Almgren Mason från Argus.

Bertil Svensson

Bertil Svensson

Sidan uppdaterad 2008-02-01