Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-15

Jonny Hylander ny professor på Högskolan

Den 1 augusti fick Högskolan i Halmstad en ny professor. Han heter Jonny Hylander och hans specialområde är energiteknik med inriktning på förnybar energi. Högskolan förstärker därmed sin forskning och undervisning inom energiområdet. Ett område som är mycket aktuellt, inte minst ur miljöperspektiv.

Jonny Hylanders forskningsintresse finns i huvudsak inom två områden. Det ena är elenergiproduktion, framförallt från förnyelsebara energikällor och småskalig elproduktion. Det andra är konstruktion och drift av elektriska maskiner.

– Jag tror att vi kan använda kraftvärme mycket mer än vad som görs i dag, säger Jonny Hylander. Jag tror att det är framtiden, helt enkelt. Vi måste bli bättre på att utnyttja den energi som finns och att utveckla tekniker för detta.

El på köpet
Kraftvärme kallas det när man producerar el samtidigt som man producerar varmvatten. Det används redan i större sammanhang, till exempel i vissa fjärrvärmecentraler och en del industrier där elkraft produceras samtidigt som uppvärmningen sker. Men Jonny Hylander menar alltså att även den privata marknaden kan utnyttja energin mer effektivt genom denna teknik.

– Tänk dig en villa som värms med ved, biogas eller pellets, förklarar Jonny Hylander. På värmepannan kopplas elkablar så att man kan utvinna och använda el också. Det är energieffektivitet.

Förnyelsebara energikällor efterfrågas allt mer, både av miljö- och ekonomiska skäl. Elpriserna går stadigt upp. Kan man då nyttja värmeproduktion för att skapa el också, är vinsterna stora.

– Speciellt här i Halland är förutsättningarna gynnsamma, menar Jonny Hylander. Det är ett jordbruks- och delvis ett skogslän där biogas och skogsflis kan utnyttjas mycket mer. Vindkraften är också ett område med stark utbyggnad och goda förutsättningar i Halland.

”Det pirrar som vid en förälskelse”
Förutom att driva och initiera forskningsprojekt ska den nye professorn undervisa och handleda doktorander.

– Det är jättekul att undervisa, säger Jonny Hylander. När jag slutade på Högskolan i Borås för några år sedan för att göra annat ett tag, dröjde det inte länge förrän jag började undervisa på gymnasiet bara för att återfå kontakten med elever. Jag saknade det så mycket.

Nu närmast ska Jonny Hylander tillsammans med sin ämnesgrupp utveckla en magister- alternativt masterutbildning inom energiområdet. Man har redan kommit långt. Det finns också en plan för forskarutbildning och kurser för forskarstuderande.

– Mina kolleger här har utvecklat en jättefin utbildning som har gott rykte. Energi är framtiden! Vi ligger helt rätt i tiden här med våra utbildningar. Om nu Sverige ska bygga ut vindkraften måste det finnas ingenjörer som kan tekniken. Och det finns det ju här!

Jonny Hylander ångrar inte att han än en gång valt högskolevärlden:

– Det är jättespännande att få komma till Högskolan i Halmstad. Att byta jobb är lite som en förälskelse, det pirrar och man är förväntansfull, konstaterar Jonny Hylander.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: IDA LÖVSTÅL

Jonny Hylander

Jonny Hylander

Sidan uppdaterad 2008-08-15