Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-05-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-05-07

Klimat i fokus på symposium på Högskolan

”Klimat på glid – vad händer?” var titeln på ett stort symposium på Högskolan i Halmstad den 7 maj. Flera internationellt välkända forskare tog då ett grepp om en av vår tids största frågor: hur står det till med vårt klimat och vad kan vi göra åt det?

En av de medverkande var Erland Källén, deltagare i FN:s klimatpanel IPCC och professor vid Stockholms universitet. Han gav en summering av vad forskarna i dag vet om klimatförändringarna i världen.

– Det finns en rad tydliga tecken på att något håller på att hända med vårt klimat. Ett av de kanske tydligaste är den arktiska havsisen, som har minskat rejält de senaste 30 åren, säger han.

Forskarna i FN:s klimatpanel är eniga om att det är ”mycket sannolikt” att dessa klimatförändringar beror på människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

– Prognoser visar att om vi ökar förbrukningen av kol och olja i samma takt som nu kommer vi att få en temperaturökning på uppemot fyra grader i slutet av detta århundrade. Och det är en rejäl ökning, lika stor som om vi jämför dagens klimat med slutet av förra istiden, säger Erland Källén.

Uppvärmningen leder till att ökenområden breder ut sig, att vattentillgången minskar i många områden och att haven värms upp, något som i sin tur, tillsammans med smältande isar, bidrar till att havsvattennivån stiger. Värst drabbade är utvecklingsländerna.

Erland Källén betonar att det är ett globalt problem som ett enskilt land inte kan lösa. Men han poängterar att det finns faktorer som ger hopp.

– Dels förstår vi vad problemet är, dels vet vi vad vi kan göra åt det. Vi kan också göra mycket till rimliga kostnader, säger han.  

Andra medverkande under dagen var Frank Suhling från Technical University, Braunschweig i Tyskland, som berättade om klimatförändringarnas effekter på djur- och växtliv.

Lars Bärring, SMHI, som tog upp frågan om hur samhället måste utvecklas för att möta klimatförändringarnas negativa effekter, till exempel vid översvämningar. Henrik Lundstedt, Lunds universitet, berättar om den senaste solforskningen och Sven Werner, Högskolan i Halmstad, om hur vi kan sänka koldioxidutsläppen inom energisektorn.

IDA LÖVSTÅL

Rydbergsymposium 2008Högskolan i Halmstad arrangerar återkommande så kallade Rydbergsymposier inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och matematik. Rydbergsymposiet är uppkallat efter atomfysikern Johannes Rydberg, som föddes i Halmstad 1854.
Högskolan arrangerar återkommande s.k. Rydbergsymposier. Temat för 2008 var klimatförändringarna.

Högskolan arrangerar återkommande s.k. Rydbergsymposier. Temat för 2008 var klimatförändringarna.

Erland Källén, deltagare i FN:s klimatpanel IPCC och professor vid Stockholms universitet.

Erland Källén, deltagare i FN:s klimatpanel IPCC och professor vid Stockholms universitet.

Frank Suhling, Technical University, Braunschweig i Tyskland.

Frank Suhling, Technical University, Braunschweig i Tyskland.

Sidan uppdaterad 2008-05-07