Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-03-14

Konferens på Högskolan om säkerhet och sårbarhet

Den 17 april hålls en tvärvetenskaplig konferens på Högskolan i Halmstad på temat säkerhet och sårbarhet. Bland annat behandlas risker och kriser till följd av förväntade klimatförändringar.

– Det blir ett brett spektrum av perspektiv på temat, allt från kommunikation och lärande till IT-säkerhet och massmediernas roll, säger Hans Bengtsson, universitetslektor i statsvetenskap och en av initiativtagarna.

En målgrupp för konferensen är studenter och anställda på Högskolan. Studenter deltar avgiftsfritt och anmäler sig genom sin lärare.

– Ett syfte med dagen är att inspirera till fler uppsatser, examens- och forskningsprojekt inom området. Vi hoppas nå både studenter och forskare från olika ämnesområden, säger Hans Bengtsson.

En annan målgrupp för konferensen är politiker och tjänstemän vid länsstyrelsen, landstinget, regionen och kommunen samt polisen, räddningstjänsten, frivilligorganisationer och företrädare för näringslivet.

– Konferensen är även ett led i uppbyggnaden av ett aktivt nätverk i regionen, säger Hans Bengtsson.

Föreläsningar och seminarier
Under förmiddagen hålls tre gemensamma föreläsningar. Huvudtalare är Bengt Holgersson, ordförande i Klimat- och sårbarhetsutredningen och tidigare landshövding. Ann Enander, docent på Försvarshögskolan, talar om människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser och Mia Dahlström, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Halland, gör en risk- och sårbarhetsanalys i ett regionalt perspektiv.

På eftermiddagen hålls åtta seminarier, bland annat om kriminella nätverk, psykisk ohälsa och kommunikation i krissituationer.

Stöd från Krisberedskapsmyndigheten
Bakgrunden till konferensen är att Högskolan 2006 fick stöd från Krisberedskapsmyndigheten för att utveckla en flervetenskaplig utbildnings- och forskningsmiljö kring krisberedskap och krishantering. Den första konferensen på ett liknande tema hölls i oktober 2006.

Konferensen sker i samverkan med Länsstyrelsen och Region Halland.

IDA LÖVSTÅL

Hans Bengtsson

Hans Bengtsson

Sidan uppdaterad 2008-03-14