Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-11-10

Master i innovationsledning och affärsutveckling - en populär utbildning

Högskolans nya masterutbildning i innovationsledning och affärsutveckling lockade många sökande, och hela 62 studenter från olika länder har registrerat sig på utbildningen. Av dessa är 13 svenskar vilket programansvarige Joakim Tell tycker är glädjande.

– Allmänt har det på senare år varit få svenskar som lockats att läsa på magister- och masternivå, säger han. Men det som lockar nu är dels att vi valt att köra på engelska, dels att vi satsar på att samköra tre magisterprogram.

Av de många utländska studenterna är flertalet utbytesstudenter, medan tio är så kallade freemovers utan anknytning till ett universitet. Eftersom det inte kostar något att läsa i Sverige är det många utländska studenter som söker sig till de svenska högskolorna överlag. Halmstad är inget undantag.

– Det blir en väldigt internationell profil i och med att alla dessa studenter kommer hit, och vi har en rätt unik möjlighet med detta program eftersom både ingenjörer och ekonomer kan söka, säger Joakim Tell.

Alla som läser första året är direktkvalificerade till år två. Men det är valfritt att läsa andra året, och möjlighet finns att få examen redan efter ett år. Av dem som börjat nu har knappt hälften redan sökt till andra året och Joakim Tell räknar med att ett 90-tal studenter kommer att vara inskrivna på programmet nästa höst.

Masterutbildningen i innovationsledning och affärsutveckling har lockat studenter från hela världen. Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Masterutbildningen i innovationsledning och affärsutveckling har lockat studenter från hela världen. Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Internationell prägel
Just de många utländska studenterna, varav ett 15-tal är från Kina, tror han gör att de lokala företagen kan ha gott utbyte av ett samarbete med utbildningen. Det ger också studenterna en möjlighet att få känna på hur det är att jobba internationellt genom arbete inom gruppen.

– Programmet speglar verkligheten i och med de olika nationaliteterna och i hur man jobbar idag, säger Joakim Tell och menar att många företag har internationella kontakter. Och det ger en bra möjlighet för företagen här, speciellt under våren då det blir olika projektarbeten.

Masterprogrammet i Innovationsledning och affärsutveckling har stark koppling till CIEL (Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning). Och förutom att studenterna har nära till forskningen har också arbetet med masterutbildningen gett forskarna ett nytt sätt att samverka på.

– Nästan alla som är med i forskningsmiljön är med som lärare under de här två åren, säger Joakim Tell. Genom att ha dessa kurser borgar det för att man hittar nya sätt att samverka och att man knyter det till Högskolans verksamhetsområden.

ANNIKA JOHANSSON

FAKTA OM STUDENTERNA HÖSTEN 2008
15 ingenjörer och 45 ekonomer.
Hälften kvinnor och hälften män.
62 studenter är registrerade från ett 15-tal länder.
15 av dessa är från Kina.

Joakim Tell, prorgramansvarig, tycker det är glädjande att så många vill läsa på den nya masterutbildningen. <br />Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Joakim Tell, prorgramansvarig, tycker det är glädjande att så många vill läsa på den nya masterutbildningen. <br />Bild: ANNIKA JOHANSSON.

Sidan uppdaterad 2008-11-10