Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-09-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-09-22

Ny avhandling om hur biometri ökar säkerheten


Är du du?

I förra veckan försvarade Maycel Isaac Faraj sin avhandling ”Lip-Motion Biometrics for Audio-Visual Identity Recognition” vid en disputation på Högskolan i Halmstad. Den handlar om biometrisk identifiering, det vill säga hur man med hjälp av läppavläsning och röst kan säkerställa att en person verkligen är den han utger sig för att vara.

– Globalt används biometrisk identifiering mer och mer för att identifiera personer, och framför allt för att säkerställa verifieringen av dem, säger Maycel Isaac Faraj. Hur vet till exempel banken att du är du när du gör transaktioner via internet? Vem som helst kan ju knappa in ett personnummer och en pinkod om man har fått tillgång till dessa.

Biometri innebär att man mäter kroppsfunktioner, till exempel fingeravtryck, röstläge och ögonrörelser. Maycel Isaac Farajs avhandling visar hur användning av läpprörelser tillsammans med akustisk information (biometriska kroppsvärden) kan öka säkerheten avsevärt vid personidentifiering. Han berättar hur biometri går till rent praktiskt:"

– När du till exempel loggar in på din internetbank säger du till datorn ”Jag är Maycel”. Datorn läser av mina läpprörelser och min röst och skickar dessa värden till bankens databas. Om jag godkänns får jag ”i uppdrag” att upprepa en sifferkod som datorn slumpar fram”. När jag uttalar dessa siffror kan systemet verifiera att det verkligen är jag som vill logga in.

På så vis blir det både en ljud- och bildmässig verifiering som är svår att förfalska.

– Ett foto kan någon hålla upp framför kameran men att härma en rörelse exakt går i princip inte, förklarar Maycel Isaac Faraj. Det är unikt för var och en hur man uttalar ord och stavelser.

Det finns många användningsområden för läppavläsning vid identifiering, till exempel i passersystem. "Du slipper använda kort. I stället får du identifiera dig genom röst och läpprörelser", förklarar Maycel Isaac Faraj.

Det finns många användningsområden för läppavläsning vid identifiering, till exempel i passersystem. "Du slipper använda kort. I stället får du identifiera dig genom röst och läpprörelser", förklarar Maycel Isaac Faraj.


Redan i dag används röstverifiering i olika sammanhang, exempelvis har de flesta mobiltelefoner en röststyrd funktion för uppringning. Det finns dock nackdelar. Telefonen har svårt att sortera bort brus i bullriga miljöer, till exempel utomhus.

– Genom att komplettera den akustiska tonen med en visuell – avläsning av läpprörelser – ökar möjligheten att känna igen och verifiera en viss person, säger Maycel Isaac Faraj. Verifieringen kan göras med så gott som hundra procents säkerhet.
  

Först i världen


Just avläsning av läpprörelser är ett nytt forskningsområde och som Maycel Isaac Faraj och hans handledare Josef Bigun, professor på Högskolan i Halmstad, är ”pappor” till. Det finns många tillämpningsområden, exempelvis hjälpmedel för hörselskakade och passersystem.  

Maycel Isaac Faraj understryker att den nya igenkänningsmetoden är ett komplement till dagens säkerhetssystem. Det ska inte ersätta det som finns utan ses som ett alternativ.

– Du måste ju kunna logga in på internet även om något har hänt som påverkar hur du brukar röra dina läppar eller hur det låter när du pratar.

Teori och praktik ihop
Nu börjar Maycel Isaac Faraj att jobba på ett företag i telekommbranschen där han hoppas kunna arbeta vidare med det han har forskat på för att utveckla det i praktiken. Han skulle gärna ha ett ben kvar i teorin, dock.

– Teori och praktik ihop, det är det som är spännande! Om det går vill jag gärna kombinera det.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

FOTNOT: Maycel Isaac Faraj har varit doktorand på IDE-sektionen under 2004–08 och avhandlingen lades fram vid Chalmers tekniska högskola.  

Maycel Isaac Faraj har varit doktorand på IDE. Förra veckan lade han fram sin avhandling som handlar om biometrisk identifiering.

Maycel Isaac Faraj har varit doktorand på IDE. Förra veckan lade han fram sin avhandling som handlar om biometrisk identifiering.

Sidan uppdaterad 2008-09-22