Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-25

Nygammalt snitt för Högskolans grafiska profil

Under året har den uppmärksamme säkert noterat att Högskolan i Halmstads utseende i informations- och marknadsföringsmaterial har förändrats.
– Det rör sig egentligen inte om någon större förändring, berättar Jennifer Olofsson, en av dem som har arbetat fram den ”nya” grafiska profilen. Det handlar i princip om en justering av den blå färgen samt ett tillägg i form av ett grafiskt element – ett blått fält – nedtill och upptill.

Högskolan har under senare år vuxit relativt mycket, både vad gäller antalet studenter och anställda. Intressenterna och konkurrenterna är också många.

– När nu Högskolan profilerar sig genom de tre styrkeområdena passar vi samtidigt på att förtydliga den grafiska profilen, förklarar Jennifer. Det är viktigt att visa upp en enhetlighet och att vara konsekvent när vi marknadsför Högskolan och informerar om våra verksamheter.

Innehållet i den nya grafiska profilen – som egentligen är en modernisering och uppgradering av den gamla – rymmer flera delar och har som främsta syfte att vara tydlig för mottagaren. För att underlätta för personalen finns färdiga mallar för olika behov. Den nya ”profilportföljen” innehålla till exempel mallar för brevpapper, Power Point- bildspel, olika slags annonser, studentrekryteringsmaterial, diverse omslag och trycksaker. Detta skapar också större förutsättningar för att vi ska kunna visa upp en konsekvent och igenkännande bild av vårt lärosäte.

Ett viktigt led i den nya marknadsföringsprofilen, och den största förändringen, är den nya webbplatsen som lanserades i februari.

Om den grafiska profilen


Allt material har numera ett blått (svart för svartvitt material) fält upptill och ett nedtill. Det nedre fältet har en avslutande våg, i vilken logotypen alltid placeras. Logotypen syns dessutom som en vattenstämpel i det övre fältet, där det är tillämpbart. Detta ökar graden av igenkänning ytterligare.

– Det är framför allt viktigt på material som står i broschyrställ eller liknande där enbart den övre delen av till exempel en folder syns, säger Jennifer. Storleken på fälten anpassas till respektive trycksaksformat. Exakt hur framgår av mallar för olika ändamål.

Den blå färgen är något mörkare än tidigare. Intrycket blir mer distinkt och färgen upplevs dessutom som ”samma” eller ”likadan” oavsett val av media (till exempel webb jämfört med olika papperskvaliteter).

Namnet Högskolan i Halmstad skrivs alltid ut i det blå fältet nedtill.

– Anledningen är att vi vill exponera vårt namn i större omfattning, berättar Jennifer. Undersökningar som vi har låtit göra visar att presumtiva studenter visserligen känner till oss och ofta har en relativt hög grad av preferens att söka sig till Högskolan i Halmstad jämfört med andra högskolor i södra Sverige. Men, vi är inte kända i så stor utsträckning som vi önskar.

LENA LUNDÉN

Jennifer Olofsson har arbetat med att nydana Högskolans grafiska profil. Bild: Ida Lövstål.

Jennifer Olofsson har arbetat med att nydana Högskolans grafiska profil. Bild: Ida Lövstål.

Sidan uppdaterad 2008-08-25