Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-03-10

Ny masterutbildning


Unikt samarbete ger fler kvalificerade maskiningenjörer

Örebro universitet och högskolorna i Halmstad och Skövde går vidare i sitt samarbete och startar en gemensam masterutbildning i maskinteknik. I nära samverkan har de tre lärosätena skapat en gedigen – och unik – utbildning som ger både bredd och spetskompetens inom viktiga maskintekniska områden.

Utbildningen ska också ges i samverkan med hjälp av modern teknik:
– Undervisningen sker med stöd av modern informations- och konferensteknik samtidigt på alla tre orterna, berättar Björn Arén, docent och ansvarig för utbildningen vid Örebro universitet. Föreläsaren finns på en av orterna och har direktkontakt via internet med studenterna på de två andra orterna. På detta sätt lär sig studenterna att utnyttja och samarbeta i nätverk vilket ger dem fördel i den nya globala industrialismen. På detta sätt samarbetar redan storföretagen och deras divisioner inom internationella företag över gränser och mellan regioner och länder.

– Maskiningenjören är den klassiska sortens ingenjör som har utvecklat svensk verkstadsindustri och skapat företag som till exempel SKF, Volvo, Scania och ABB, säger Aron Chibba, studierektor vid Högskolan i Halmstad. Maskiningenjörer är tekniska banbrytare inom områden som till exempel kärnkraft, data-, flyg- och rymdteknik.

Det råder dock brist på välutbildade maskiningenjörer i Sverige. Därför välkomnas denna nya utbildning av industrin:
– Svensk industri baseras till stor del på kreativa uppfinningar som har vidareutvecklats och förfinats av ingenjörer, säger Leif Johansson, vd för Volvo AB. Det är skapande kreativitet och målmedveten utveckling som har lett fram till de produkter som har gjort Sverige välkänt ute i världen. För en liten nation är modern teknik och internationellt samarbete avgörande för framgång. Ska vi också i framtiden vara med och driva teknisk utveckling med avancerad spetskompetens, måste vi få fler välutbildade ingenjörer med en internationellt erkänd kompetens och koppling till forskning. Här har en maskinteknisk masterexamen stort strategiskt värde.

Masterutbildningen i maskinteknik, som startar till hösten, är en påbyggnadsutbildning för den som har högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen. Denna utbildning innehåller fyra olika profiler, omfattar två studieår och leder till en masterexamen i maskinteknik. En sådan examen har en motsvarighet i andra europeiska länder, vilket gör den internationellt välkänd och gångbar.

LENA LUNDÉN

2008-03-10

Den nya masterutbildningen i maskinteknik är ett samarbete mellan högskolorna i Halmstad och Skövde samt Örebro universitet.

Den nya masterutbildningen i maskinteknik är ett samarbete mellan högskolorna i Halmstad och Skövde samt Örebro universitet.

Maskiningenjörer är tekniska banbrytare inom områden som till exempel kärnkraft, data-, flyg- och rymdteknik.

Maskiningenjörer är tekniska banbrytare inom områden som till exempel kärnkraft, data-, flyg- och rymdteknik.

Sidan uppdaterad 2008-03-10