Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-14

Ny professor kombinerar redovisning och entreprenörskap

Sven-Olof Collin är ny professor på Högskolan i Halmstad. Hans ämne är företagsekonomi med inriktning på redovisning och företagsstyrning.
– Jag har haft ögonen på Högskolan i Halmstad länge. Jag visste att det fanns många intressanta saker här och jag tycker att det ska bli jätteroligt att få lära mer om entreprenörskap till exempel, säger han och ser många möjliga kopplingar mellan just entreprenörskap och sitt eget ämne. Här finns det förutsättningar för mycket!

Entreprenörskap skulle kunna bli en nisch inom redovisning, menar den nye professorn. Revision, både som ämne och yrkesutövning står inför stora förändringar.

– Revisionsplikten avskaffas snart för merparten aktiebolag och revisionsbyråerna kommer att behöva utveckla sin verksamhet och anpassa sig efter företagens behov av revision, spår Sven-Olof Collin. Då gäller det för oss att fundera på hur vi ska utbilda framtidens studenter, de blivande revisorerna. Varför inte en entreprenöriell inriktning?

Sven-Olof Collin funderar just nu på hur en sådan utbildning skulle kunna se ut. Han är också mycket angelägen om att Högskolan i Halmstad får rättigheter att examinera civilekonomer.

– Tänk att få bli den första högskola som får det! Det var en attraktionskraft för mig när jag övervägde att flytta hit, säger han. Jag visste att ambitionen finns här att få den rättigheten, och det drog.

Sven-Olof Collin kommer närmast från Högskolan Kristianstad där han blev professor i företagsekonomi 2005. Där var han med och byggde upp en stark grupp kring sitt ämne.

Akademi betyder lära av varandra


– Min uppgift nu, som ansvarig för kärngruppen inom redovisning, finansiering och företagsstyrning, är att skapa en liknande grupp. Jag vill samla ihop en massa folk som arbetar tillsammans för att göra ämnet starkt. Jag vill ha hela räckan i gruppen från unga studenter till professorer. För mig betyder akademi att lärare och studenter samarbetar och lär av varandra.

Särskilt viktigt för den närmaste framtiden är återväxten inom ämnet och rekrytering av studenter till forskarutbildningen, menar Sven-Olof Collin, som har en modell för att få studenterna delaktiga i forskningen. Han tar intressanta uppsatser och hjälper till att skriva om dem så att de passar för vetenskapliga tidskrifter.

– Vi har fått flera artiklar publicerade på det sättet med jätteintressanta saker, berättar han.

I sin egen forskning har Sven-Olof Collin svängt fokus en aning. Från att ha studerat ägarfrågor handlar det nu också om redovisning och revision. Ett resultat av denna gir blev bland annat ett forskningsprojekt om ridskolor.

– Jag ville för en gångs skull studera något där jag hade egna praktiska erfarenheter och inte bara boklig kunskap och teorier, förklarar Sven-Olof Collin. Ridskolestyrelser var något jag kände till mycket väl. Jag har suttit i flera och dotterns hästintresse blev också mitt.

Projektet resulterade bland annat i en avhandling, handledd av Sven-Olof Collin. Nu vill han vidga vyerna ytterligare och studera styrningens betydelse för entreprenöriellt handlande i små och medelstora företag.

– Högskolan i Halmstad erbjuder en helt ny miljö för mig, med tillgång till sådana företag. Det har jag inte haft förut. Börsbolag, kommunala bolag och ridskolor, det kan jag, men inte de mindre företagen.

Höga höjder och full fart


Tillbaka till ridskolorna. Det är inte bara i styrelserummet och som åskådare Sven-Olof Collin skaffat sig erfarenheter av hästar. Han är numera både ägare till en häst och entusiastisk ryttare.

– Jag rider så ofta jag kan. På Joppe Den Väldige. Han är stor, 1,82 i mankhöjd. Jag är helt fascinerad av ridning och det är perfekt för mig. När jag rider ut i skogen kan jag inte sitta och tänka på forskningsartiklar som jag håller på med. Då gäller det att överleva och hålla sig kvar, och att njuta.

Full koncentration med andra ord. Att köra bil är också avkoppling för Sven-Olof Collin som gärna kör bil själv till konferenser i Sydeuropa och som inte tycker att pendlandet från hemmet i Öllsjö i Skåne till jobbet på Högskolan är några problem.

– Inte själva körningen, men det betyder ändå att jag inte är här så ofta som jag skulle vilja. Och en akademisk kultur skapar man inte på e-post. Det gör man när man träffas. Kanske man skulle flytta till svärmor på Bjärehalvön? Sonen bor ju också där…

LENA LUNDÉN

Sven-Olof Collin är ny professor på Högskolan i Halmstad. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sven-Olof Collin är ny professor på Högskolan i Halmstad. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-10-14