Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-01

Ny unik utbildning på Högskolan i Halmstad


Energiekonomer – framtidens miljöhjältar

Högskolan i Halmstad startar i höst en ny utbildning – Energiekonomprogrammet – som förenar ekonomikunskaper med spetskompetens inom energi. Utbildningen har en bredd samtidigt som den ger kunskap inom ett område som näringslivet och organisationer starkt efterfrågar.

Utbildningen fokuserar framtidens energiförsörjning och hållbar tillväxt både ur ett ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv.
– De senaste årens utveckling på energiområdet har visat ett allt tydligare samband mellan energi och ekonomi, säger Bengt Haraldsson, programansvarig på Högskolan i Halmstad. Tillgång eller brist på energi har stor betydelse för samhällets ekonomiska utveckling.

Utbildningens unika kombination av ekonomi och energi öppnar dörrar för energiekonomer inom både näringsliv och offentlig sektor. Energimarknaden har fått allt större betydelse och här finns en efterfrågan på kompetens. På energimarknaden upphandlas och väljs olika energitillgångar och för företag blir det allt viktigare att kunna analysera och överblicka kostnaderna inom detta område.

Exempel på yrkesroller för energiekonomer är controller, projektledare, analytiker, affärsutvecklare och miljösamordnare.

– En röd tråd genom hela utbildningen är att vi en stor del av tiden varvar teoretiska studier med praktik och projekt knutna till företag, berättar Bengt Haraldsson. Genom våra fadderföretag får studenterna möjlighet att direkt omsätta teori till praktik. I en av kurserna ska studenterna till exempel agera energikonsulter åt företag.

Sevdia Zabit är operativ analytiker på Varberg Energi, som är ett av utbildningens fadderföretag. Hon välkomnar den nya utbildningen och tror mycket på idén om personer som har kunskaper om ekonomi, energi och miljöfrågor:
– Sådan kompetens behövs mer och mer. Miljömedvetenheten ökar och allt fler företag arbetar med miljörapporter. Det kommer också nya lagar och förordningar som påverkar verksamheten. Det måste företagen hantera.

Varberg Energi har tillsammans med Varbergs Sparbank och Varbergs Bostad varit med och planerat den nya utbildningen genom att komma med idéer och synpunkter på upplägg och innehåll.

Utbildningen är treårig och leder till kandidatexamen vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Den startar till hösten 2008 och ges på Campus Varberg.

2008-04-01

”Utbildningen är unik i Sverige och är bra exempel på hur Högskolan samverkar med regionens näringsliv för att utveckla kurser och program”, säger Henrik Barth, verksamhetschef på SET. Bild: Tomas Johansson, Campus Varberg.

”Utbildningen är unik i Sverige och är bra exempel på hur Högskolan samverkar med regionens näringsliv för att utveckla kurser och program”, säger Henrik Barth, verksamhetschef på SET. Bild: Tomas Johansson, Campus Varberg.

Det nya Energiekonomprogrammet förenar ekonomikunskaper med spetskompetens inom energi.

Det nya Energiekonomprogrammet förenar ekonomikunskaper med spetskompetens inom energi.

Sidan uppdaterad 2008-04-01