Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-12-23

Över 2 miljoner kronor till forskning om islam

Med nära 1,2 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond och nästan en miljon kronor från Vetenskapsrådet vet Jonas Svensson, islamolog, lektor i religionsvetenskap och medlem av forskningsmiljön ”Kontext och kulturgränser” på Högskolan i Halmstad, vad han ska ägna de kommande tre åren åt.

Det stora projektet heter ”Guds straff eller en prövning för de rättrogna? HIV/AIDS, islam och modernitet”, och för det har han fått 1 185 000 kronor.

– Jag har skrivit ett par artiklar i frågan tidigare, baserade på fältarbete i Östafrika, säger han. Det finns olika tolkningar och frågan är hur man ska förstå den här sjukdomen i relation till en religiös idévärld. Frågan blir som en prisma genom vilket man kan närma sig andra frågor i dagens inommuslimska diskussion, kring till exempel sexualitet, förhållandet till Västvärlden, genusrelationer och överhuvudtaget religionens ställning och roll i den moderna världen.

Jonas Svensson vill, som projekttiteln antyder, undersöka hur tolkningar står emot varandra i en nutida inommuslimsk diskussion. Det finns fördömande synsätt tillsammans med synsätt där religionen framställs som ett stöd och en tröst för dem som drabbas av HIV/AIDS.

Det han sett redan är att HIV/AIDS har blivit ett sätt för olika grupper inom islam att positionera sig i debatten vad gäller till exempel genus, sexualitet och HBT-frågor. Exempelvis ser feminister det som ett sätt att diskutera sexualitet mer allmänt. Samtidigt finns de som menar att sjukdomen överhuvudtaget inte existerar i den muslimska världen.

– Min tanke är att titta på olika synsätt, säger Jonas Svensson. Jag ska kartlägga det och försöka förstå varför diskussionen ser ut som den gör. Det finns mycket litet religionsvetenskaplig forskning på området i dag.

Bok om Mawlid


De 960 000 kronor han fått från Vetenskapsrådet ska användas till forskning kring ”Mawlid, makt och modernitet – globala strömningar och lokal muslimsk konflikt i Kisumu, Kenya”.

– Det pågår positionering om hur man ska tolka religionen och vilken som är den rätta och sanna religionen för muslimer, berättar Jonas Svensson. I denna diskussion har frågan om det är rätt att fira Muhammeds födelsedag en framträdande roll. En del säger nej, han ska inte firas eftersom han inte själv firade sin födelsedag, andra säger ja och menar att det handlar om att visa honom respekt och vördnad.

Det Jonas Svensson ska titta närmare på är om det bakom denna, till synes, bagatellartade konflikt, ligger andra, mer centrala motsättningar kring makt och auktoritet. Han vill även studera hur det lokala samverkar med det globala i tolkningen av islam. Tanken är att detta ska mynna ut i en bok om Mawlid.

– Vardagsislam är inte skildrad särskilt mycket, säger han. Det blir en fallstudie, men även historia om Mawlid och hur det kommer till uttryck.

Viktigt med tid till ansökan


Att låta forskare få avsatt tid till att söka pengar är något som lönar sig. Det visar inte minst Jonas Svensson, HUM, som fick en ägna en månads arbete åt att skriva ansökningar till tre forskningsprojekt. Två av dem fick de ansökta medlen, och den tredje, ett planeringsbidrag för att se hur lärare förhåller sig till islam i undervisningen, kan utvecklas som ett utbildningsvetenskapligt projekt längre fram.

– Med tanke på att det blev så bra utdelning kan jag rekommendera andra sektioner att låta de anställda få tid till att skriva ansökningar, säger han. Det handlar inte om brist på dåliga idéer utan brist på tid att utveckla dem.

ANNIKA JOHANSSON

FOTNOT:
Det stora forskningsprojektet kommer Jonas Svensson att förlägga till Växjö universitet där han börjar ny anställning efter årsskiftet. Projekttiden löper egentligen på två år om 75 procent, men han har valt att förlänga det till tre år.

Det andra projektet, som han ämnar genomföra vid Högskolan i Halmstad, är på 50 procent under två år, men även detta har han förlängt till löpa under tre år.

Jonas Svensson, islamolog, har fått beviljat anslag för två  forskningsprojekt i höst. <br />Bild: ANNIKA JOHANSSON

Jonas Svensson, islamolog, har fått beviljat anslag för två forskningsprojekt i höst. <br />Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-12-23