Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-09-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-09-16

Pristagare efterlyser yrkesstolthet och


praktiskt kunnande på lärarutbildningen

”Lärarutbildningen bör odla mindre akademisk fåfänga och mer yrkesstolthet”, det framförde årets ”FSF-Nutek Award”-pristagare Bengt Johannisson när han i dag föreläste på Högskolan i Halmstad under rubrik ”Lärande som entreprenörskap och entreprenörskap som lärande”.

Föreläsningen är en del av Entreprenörskapsveckan och även om professor Bengt Johannisson numera är ålderspensionär har han inte slutat arbeta. Han har flera bokprojekt på gång och handleder även doktorander.
– Men en fördel med att få pris är att man inte behöver bevisa sig duktig längre, säger han. Då kan man i stället vara uppkäftig.

Och även om han inte är direkt uppkäftig försöker han åtminstone i viss mån provocera under sin föreläsning om entreprenörskap och lärande, där han delvis sågar dagens skola, i alla stadier.
– Alla människor är entreprenörer, och det ser vi hos barnen, säger han och menar att barn är besjälade, initiativrika, interaktiva och ansvarsfulla. Sedan förstör vi ju det.

Bengt Johannisson anser inte att skolans utmaning är att frammana entreprenörskap utan att värna om det entreprenörskap som barn och ungdomar lever med och av. Och lärarutbildningarna på högskolan har mycket kvar att lära.
– Lärarutbildningens storebrorskomplex i högskolemiljö nedvärderar praktiskt kunnande, säger han. Man bejakar inte det praktiska kunnandet och särskilt när det gäller entreprenörskap så tror jag det är förödande.

Text och bild: ANNIKA JOHANSSON

Professor Bengt Johannisson vill bejaka det praktiska kunnandet på högskolornas lärararutbildning.

Professor Bengt Johannisson vill bejaka det praktiska kunnandet på högskolornas lärararutbildning.

Sidan uppdaterad 2008-09-16