Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-21

Projekt NTG Jämställdhet Argus summerar:


”Sätt fart på hjulen”

Det nationella Equal-projektet NTG Jämställdhet Argus som har bedrivits vid Högskolan i Halmstad har nu nått sitt slut – som projekt. Det som har åstadkommits hoppas projektdeltagarna ska leva vidare och göra avtryck på olika sätt, både i Sverige och utomlands.

– Uppdraget har varit att inventera, sprida och påverka. Ni har skapat goda förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska ta nya steg, sa Ingegerd Sahlström, kommunråd i Halmstad och projektets ”beskyddare”, vid avslutningsfestligheterna på Högskolan i onsdags.

NTG Jämställdhet Argus, en så kallad nationell temagrupp inom EU-programmet Equal, har under två och ett halvt år (2006–08) samlat in erfarenheter från projekt med jämställdhetsanknytning i Sverige, analyserat och spridit resultaten från dem. Projektsekretariatet har haft sitt säte på Högskolan i Halmstad vid en forsknings- och utvecklingsmiljö om arbetsliv och genus, Argus. I projektet har Nathalie Sjögren Törhagen, Sandro Reljanovic, Anna Isaksson och Suzanne Almgren Mason arbetat.

– Det har handlat om att medvetandegöra och synliggöra, berättar Agneta Hansson, projektledare för NTG Jämställdhet Argus. Tanken är att erfarenheter och konkreta förslag på hur man aktivt kan arbeta med jämställdhet ska stimulera andra till att följa efter.

Det finns en mer långsiktig målsättning också, som med alla EU-projekt. Nämligen att resultaten från projekten ska omsättas i reguljär verksamhet på till exempel arbetsplatser.

– Det innebär att jämställdhet ska bli en naturlig och självklar del av en arbetsplats vardag och hur verksamheten organiseras och bedrivs, förklarar Agneta Hansson. Men det handlar också om att skapa så kallade strukturella förändringar, det vill säga förändringar på politisk nivå, så att till exempel lagar och system blir mer jämställdhetsinriktade.

Jämställda Sverige? Suzanne Almgren Mason och Anna Isaksson har skrivit en rapport i vilken de sammanfattar och analyserar de resultat och erfarenheter som har samlats in genom projektet.

Jämställda Sverige? Suzanne Almgren Mason och Anna Isaksson har skrivit en rapport i vilken de sammanfattar och analyserar de resultat och erfarenheter som har samlats in genom projektet.


Film, utställning, rapporter, nyhetsbrev, tävling…


Inom projektet har flera olika aktiviteter och informationsinsatser gjorts: konferenser, uppsatstävling för studenter, nyhetsbrev, webbplats, informationsfilmen ”En liten film om jämställdhet”, vandringsutställningen ”En isolerad vrå” och forskningsrapporter, bland annat ”Sweden – the Most Gender Equal Country in the World? Experiences from Research and Development Projects”.

Projektet har alltså nått sitt slut, men Agneta Hansson och Ingegerd Sahlström hoppas att resultaten kan fortsätta att spridas genom Jämställdhetscentrum Halland, ett regionalt kompetenscentrum för jämställdhet och genusfrågor, som inrättades på Högskolan i Halmstad 2007 med stöd från bland annat Region Halland och Länsstyrelsen.

– Vi ska inte hålla på att uppfinna hjulen gång på gång, säger Ingegerd Sahlström, som har varit ordförande i NTG Jämställdhet Argus strategigrupp. Nu ska vi få jämställdhetshjulen att snurra. Vi har så mycket erfarenheter nu av praktiskt jämställdhetsarbete att det inte borde var så svårt att få till förändringar i verkligheten – det vill säga i samhället.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

”Viktigt och intressant uppdrag”. Ingegerd Sahlström, kommunråd i Halmstad, har varit ordförande i NTG Jämställdhet Argus strategigrupp.

”Viktigt och intressant uppdrag”. Ingegerd Sahlström, kommunråd i Halmstad, har varit ordförande i NTG Jämställdhet Argus strategigrupp.

Engagerad projektledare. Agneta Hansson är forskare vid Högskolan, och har arbetat med jämställdhetsprojekt i mer än 20 år. De senaste åren har hon varit projektledare för NTG Jämställdhet Argus.

Engagerad projektledare. Agneta Hansson är forskare vid Högskolan, och har arbetat med jämställdhetsprojekt i mer än 20 år. De senaste åren har hon varit projektledare för NTG Jämställdhet Argus.

Produktivt projekt. NTG Jämställdhet Argus har tagit fram mycket informationsmaterial: bland annat nyhetsbrev, rapporter och en film.

Produktivt projekt. NTG Jämställdhet Argus har tagit fram mycket informationsmaterial: bland annat nyhetsbrev, rapporter och en film.

Sidan uppdaterad 2008-08-21