Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-01-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-01-23

Seminarieserie med fokus på miljön

Hur står det egentligen till med vår jord? Och kan vetenskapen lösa den globala miljökrisen? Under elva öppna seminarier i vår kommer forskare inom ekologi och miljövetenskap att ge olika infallsvinklar på frågorna.

Seminarierna kommer att ta upp så skilda ämnen som utfiskning i haven, skogsfrågor, klimatförändringar och utarmning av arter. De medverkande är både forskare på Högskolan och inbjudna gästforskare.

Tillämpad forskning
Professor Siegfried Fleischer, SET, som har satt samman programmet, hoppas att seminarierna inte bara lockar forskarkollegor utan även studenter, annan personal och allmänhet.

– Vi har en hel del forskning inom området på Högskolan som vi naturligtvis vill nå ut med till så många som möjligt. Vår forskning inom naturvetenskap och ekologi kännetecknas av en hög grad av tillämpbarhet, exempelvis när det gäller våtmarker och vattenkvalitet. Detta kan nog attrahera fler och även vara relevant för politiker och allmänhet, säger han.

Föredrag och diskussioner
Seminarierna inleds med ett föredrag och därefter blir det utrymme för frågor och diskussioner. Medverkar från Högskolan i Halmstad gör Geraldine Thiere, Siegfried Fleischer, Marie Mattsson, Stefan Weisner, Sven Werner och Göran Sahlén. Först ut är André Jasper från Brasilien, gästforskare inom Våtmarkscentrum, den 24 januari.

Seminarierna hålls torsdagar kl. 15.15 i sal O103, hus O. De flesta seminarier kommer att hållas på engelska.

IDA LÖVSTÅL

2008-01-23

Siegfried Fleischer

Siegfried Fleischer

Sidan uppdaterad 2008-01-23