Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-12-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-12-08

Sju nya projekt med fokus på hälsoteknik

Prodea, Centrum för produktframtagning inom hälsoteknik, är en tvärvetenskaplig forskningsplattform på Högskolan i Halmstad. Nyligen delade Prodea ut så kallade förstudiemedel till sju projekt. Avsikten är att göra det möjligt att starta forskningsprojekt inom hälsoteknik.

Forskningen inom Prodea syftar till att skapa nya metoder, kunskap och teknik för att förbättra och ta fram nya produkter inom hälsoteknikområdet. I förlängningen handlar det om att förbättra människors livskvalitet. Därför är forskningen flervetenskaplig och omfattar kunskaper om människan från olika perspektiv.

Prodeas arbete sker i samverkan med företag och hälso- och sjukvårdsaktörer i regionen runt Högskolan. Också användare av olika produkter och metoder deltar i projekten. Mycket av samarbete sker inom Hälsoteknikalliansen, ett nätverk av företag och organisationer i sydvästra Sverige och som har unika kompetenser, produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet. Över trettio företag är medlemmar i alliansen.

Med hjälp av ny teknik kan man förbättra livskvaliteten för människor.

Med hjälp av ny teknik kan man förbättra livskvaliteten för människor.

Med sikte på nya projekt


Tanken med förstudierna, som nu kommer igång, är att det ska resultera i forskningsprojekt eller i ansökningar till externa anslagsgivare. De ska presenteras på Prodeas seminarier under våren och hösten nästa år.

De sju förstudierna handlar om:

  • Fallskadeprevention hos äldre (Marianne Magnusson, SET)
  • Fall och fallskador hos äldre. Ett i-ögonfallande problem? (Jeanette Källstrand, HOS)
  • “Helthy ageing in a supporting sound environment” (Eja Pedersen, SET)
  • Kraftassistans vid förflyttning i samband med vård – förstudie av riktningsoberoende teknik (Ulf Holmberg, IDE)
  • Studier av förutsättningar för sömnanalys i hemmamiljö (Lena Petersson och Nicholas Wikström, IDE)
  • Internationalisering av företag i hälsoteknikbranschen (Svante Andersson, SET)
  • “Chemical roughening of dentalimplant surfaces” (B-G Rosén, SET)

Projekt leder till avhandlingar


För ett par månader sedan disputerade Wolfgang Svensson som en av de första doktoranderna inom miljön Prodea. Hans avhandling handlar om intelligenta fotproteser. På fredag är det dags för nästa Prodea-doktorand, Sofia Brorsson. Hennes avhandling handlar om hur systematisk träning kan förbättra handfunktionen hos patienter med reumatism.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-12-08