Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-11-27

Stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad

I går delade Region Halland ut årets utvecklingsstipendier. Summan om 120 000 kronor delades på tre examensarbeten och totalt belönades sju studenter från Högskolan.

Olof Eliasson, Gustaf Tångne och Hans Törner fick dela på 40 000 kronor för sitt examensarbete som visar hur man får ökad komfort i rummet med ett ventilationsdon som sköter sig självt, som förhindrar kallras, som är enkelt att tillverka och som inte påverkar miljön.

Samma summa fick Hanna Berggren och Hanna Norrman vars examensarbete handlade om att utveckla ett verktyg för självanalys av koldioxidutsläpp och energianvändning. De har nu startat eget företag där de tar fram ett databaserat analysverktyg som hjälper företag att få kontroll över den egna energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Lisa Jonsson och Anna Johansson får också dela på 40 000 kronor för sitt examensarbete som tittade på utveckling av en ny typ av barnstol. Stolen tar fasta på kända fakta om hur en bättre sittställning påverkar  kroppens funktioner, och de har tagit fram en barnstol som ger en naturligt svankad sittställning, och då stolen är justerbar i höjdled är den lätt att anpassa till modern köksinredning.

Utvecklingsstipendierna syftar till att uppmuntra och stödja entreprenörskap, innovationer och groende företagsbildningar som kan berika livet för invånarna i Hallands län. Prioriterade områden är hälsa och miljö.

ANNIKA JOHANSSON

Sidan uppdaterad 2008-11-27