Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-30

Stor ökning av antalet sökande till Högskolan i Halmstad

Antalet sökande till Högskolan i Halmstad har ökat rekordstort. Till höstens kurser och program har antalet förstahandssökande ökat med 25 procent jämfört med i fjol.

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som ökar mest i landet när det gäller antalet sökande. Högskolan har 4 483 förstahandssökande till höstens utbildningar, vilket innebär en ökning med 25 procent. Antalet förstahandssökande till enbart programmen ligger på 2 028 och det är en ökning med 20 procent.

– Detta är enastående siffror som vi är mycket glada över. Det visar att vi har attraktiva utbildningar. Vi tror även att det har att göra med de goda omdömen vi har fått i den senaste tidens utvärderingar, till exempel från Högskoleverket och Svenskt näringsliv, säger rektor Romulo Enmark.

Utländska sökande
Verket för högskoleservice, VHS, presenterade igår ansökningssiffrorna för hela Sverige. Totalt har närmare 292 400 personer sökt till höstens universitets- och högskoleutbildningar i Sverige, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med hösten 2007.

En stor del av rikets totala ökning är ett resultat av ett stort antal utländska sökanden. Detta berör dock inte alla lärosäten. Högskolan i Halmstad hör till de lärosäten som har valt att anta utländska studenter separat i en särskild antagning.

Fyra gånger bättre än riksgenomsnittet
Om man räknar bort de sökande som saknar svenskt personnummer har 270 689 personer sökt till höstens utbildningar vid högskolor och universitet i Sverige, jämfört med 254 818 i fjol.

– Om man ser till dem med svenskt personnummer är ökningen alltså 6 procent i Sverige totalt. Motsvarande siffra för Högskolan i Halmstad är 23–24 procent. Detta innebär att vi har gått fyra gånger bättre än riksgenomsnittet, säger Romulo Enmark.

De mest populära programmen vid Högskolan i Halmstad är Sjuksköterskeprogrammet (totalt 212 förstahandssökande), Marknadsföringsprogrammet (112), Idrottsvetenskapligt program (96) och Lärarprogrammet – inriktning lek, rörelse, idrott och hälsa (96).

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2008-04-30