Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-16

Sveriges största kapital- och fondförvaltare väljer Högskolan i Halmstad för internutbildning

I måndags inleddes en ett år lång utbildning i Halmstad för 30 av Swedbanks och Fristående Sparbankers privat- och företagsrådgivare och chefer från hela landet. Utbildningen heter Finansiella marknader och banken har uppdragit åt Högskolan i Halmstad att genomföra den. Den innehåller ämnen som finansiell ekonomi, finansiella marknader och finansiering.

Swedbank satsar stort på internutbildning för att öka kunskapen om tjänsterna "Spara" och "Placera" och har vänt sig till Högskolan i Halmstad för ett samarbete.

— Vårt val av Högskolan i Halmstad grundar sig på Högskolans kompetens och erfarenheter från liknande uppdrag, säger Johan Grevelius, vd, Swedbank Robur Kapitalförvaltning. En viktig del i utbildningen är kopplingen mellan teori och deltagarnas vardagliga arbete, och just relationen teori och praktik är något som Högskolan i Halmstad är mycket bra på.

Teori och praktik varvas


Tanken med utbildningen är att deltagarna ska kunna omsätta sin nya kunskap i praktiken, dvs. i affärer, och på så vis skapa nöjdare kunder och öka lönsamheten för banken. I utbildningen ingår också moment som "teambuilding" och övningar i affärsmannaskap, dvs.förmågan att utifrån kunskaper om både det egna företaget och kunden göra affärer som gynnar båda parter.

För Högskolan i Halmstads del är detta ett stort och viktigt uppdrag. Det tillför Högskolan mycket att samverka med näringsliv och arbetsliv.

— Genom samarbetet med Swedbank Robur tar vi ett stort och nytt steg i vårt samverkansarbete inom ekonomiområdet, säger Henrik Barth, verksamhetschef på Sektionen för ekonomi och teknik, Högskolan i Halmstad. Detta är den första delen i ett systematiskt samarbete som vi hoppas ska leda till fler samverkansprojekt. Swedbank Robur är en ny nationell samverkanspart för oss. Vi har tidigare samarbetat med banker i regionen.

Stort intresse för utbildningen


Utbildningen Finansiella marknader ger 15 högskolepoäng. Den startade i april 2008 och avslutas i mars 2009. Det blir fyra lärarledda tillfällen i Halmstad och Stockholm som varvas med självstudier och uppgifter för deltagarna. Utbildningen har varit mycket eftersökt. Totalt 70 ansökningar har inkommit och 30 medarbetare på Swedbank och Fristående Sparbanker från Ystad till Luleå har antagits. Planer finns på att fortsätta samarbetet med ytterligare utbildningar framöver.

Högskolan i Halmstad har under senare tid fått mycket beröm för sitt sätt att samverkan med omvärlden, bland av Högskoleverket och Svenskt näringsliv. Samverkan med arbetsliv och yrkesliv tillför grundutbildning och forskning värdefulla kontakter och erfarenheter.

LENA LUNDÉN

2008-04-16

I måndags inleddes den ett år långa utbildning för bankanställda som Högskolan ger på uppdrag av Swedbank Robur. Bild: Mariette Erlandsson.

I måndags inleddes den ett år långa utbildning för bankanställda som Högskolan ger på uppdrag av Swedbank Robur. Bild: Mariette Erlandsson.

I utbildningen ingår både teori och praktik. Ämnen som finansiell ekonomi varvas med ”teambuilding” och övningar i affärsmannaskap. Bild: Mariette Erlandsson.

I utbildningen ingår både teori och praktik. Ämnen som finansiell ekonomi varvas med ”teambuilding” och övningar i affärsmannaskap. Bild: Mariette Erlandsson.

Sidan uppdaterad 2008-04-16