Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-05-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-05-08

Träff i Halmstad för utbildare i personalvetenskap

I dagarna tre samlas företrädare för Sveriges alla personalvetar- och arbetslivsutbildningar på Högskolan i Halmstad för den årliga sammankomsten Riks-P.

Syftet är att träffas och att diskutera gemensamma frågor. Värdskapet vandrar runt bland lärosätena och i år, när Riks-P nu arrangeras för 25:e gången, är det alltså Högskolan i Halmstads tur att hålla i trådarna.

– Vi som träffas är ett 50-tal programansvariga, samordnare och studierektorer samt givetvis lärare och studenter, berättar Jonas Carlsson, själv programansvarig för det arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan.

– Varje år har vi ett tema för sammankomsten. Tidigare år har exempelvis praktikfrågor, examinationsformer och Bolognaprocessen stått i fokus, säger Jonas, som är med på sitt tredje Riks-P. I år är temat tudelat: dels internationalisering av personalvetar- och arbetslivsutbildningar, dels begreppet anställningsbarhet.

LENA LUNDÉN

Maria Löfgren Martinsson, Lunds universitet, höll på torsdagen ett seminarium om anställningsbarhet.

Maria Löfgren Martinsson, Lunds universitet, höll på torsdagen ett seminarium om anställningsbarhet.

Ett 50-tal personer deltar i årets träff.

Ett 50-tal personer deltar i årets träff.

Sidan uppdaterad 2008-05-08