Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-11-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-11-21

Tre av fyra magisterstudenter från Halmstad har jobb inom 1,5 år

Tre av fyra studenter med magisterexamen har jobb efter avslutade studier vid Högskolan i Halmstad. Det visar statistik från Högskoleverket som presenteras i en rapport i dag.

Av dem som examinerades från en grundläggande högskoleutbildning under läsåret 2004/05 hade 73 procent etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden 2006, det vill säga 1–1,5 år efter examen. För Högskolan i Halmstad är motsvarande andel 70,8 procent i genomsnitt och det är en skillnad mot rikssnittet som motsvarar 17 studenter.

När det gäller etablerade med en magisterexamen från Högskolan i Halmstad ligger snittet på hela 74 procent jämfört med landet i sin helhet på 68 procent.

Högskolans egen uppföljning visar att 9 av 10 ingenjörer får jobb efter examen


När det gäller etableringen för ingenjörer på arbetsmarknaden redovisas inget resultat för Högskolan i Halmstad. Detta beror på att Högskolan har rapporterat in teknisk kandidatexamen i stället för högskoleingenjörsexamen för de berörda åren. Högskolan i Halmstads egen uppföljning av hur utexaminerade ingenjörer har etablerat sig på arbetsmarknaden visar dock att 88 procent helt eller delvis har fått arbete i linje med sin utbildning 1,5 år efter examen.

Regionala förutsättningar förklarar etableringsgraden


För lärarstuderande är siffran emellertid lägre för examinerade från Högskolan i Halmstad, 59 procent.

– Jag tror att orsaken till den relativt sett låga etableringsgraden är flerfaldig, säger Lisbeth Ranagården, chef för Sektionen för lärarutbildning på Högskolan i Halmstad. En förklaring är att Halland och hela Västkusten har en hög andel behöriga lärare på de tjänster som finns. Det fanns med andra ord inte så stort utrymme för nyexaminerade vid mätningstillfället. 2004/05 hade Högskolan i Halmstad dessutom endast utbildning inriktad på äldre åldrar och gymnasiet medan många andra lärosäten hade en inriktning på yngre åldrar något som det fanns, och fortfarande finns, ett stort behov av.  

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2008-11-21