Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-03-11

Unikt samarbete inom data och IT

Örebro universitet och högskolorna i Halmstad och Skövde har under de senaste två åren byggt upp en unik gemensam forskningsplattform inom data- och IT-området. Detta manifesterades den 10–12 mars då ett 80-tal doktorander och ett 40-tal professorer, docenter och forskarassistenter från de tre lärosätena träffades i Halmstad.

Samarbetet innebär att lärosätenas forskning, forskarutbildning samt viss utbildning på s.k. avancerad nivå samplaneras genom den Tekniska och naturvetenskapliga fakulteten vid Örebro universitet i vilken de två andra lärosätena finns representerade.

– Detta är ett unikt koncept, säger rektor Romulo Enmark. Vanligtvis sker denna typ av samverkan antingen på institutions- och forskargruppnivå eller genom sammanslagning av lärosäten. Här ligger fokus istället på fakultetsnivå, som är forskarsamhällets högsta och viktigaste operativa nivå.

Fördelarna med samplanering på fakultetsnivån är att man kan fokusera snabbt och tydligt – i detta fall på data och IT – och att det går förhållandevis fort att genomföra det man beslutat.
Utgångspunkten för samarbetet är specifika forsknings- och ämnesområden där lärosätena kan utveckla kraftfulla funktionella samarbeten.

– På detta sätt behöver lärosätena inte ge upp sin självständighet och därmed försvaga sin regionala ställning, säger Leif Larsson, rektor vid Högskolan i Skövde. I stället sammanförs regionala resurser som annars aldrig skulle mötas. Dessutom tillgodoses nationella krav på lärosätenas samverkan, arbetsdelning och fokusering på ett kreativt och effektivt sätt.Samtliga parter är överens om att samarbetet har utvecklats väl. Det sammanfogar tre redan starka forskningsprofiler och är såpass omfattande att det som forskningsmiljö kan mäta sig med de största forskningsenheterna inom området i landet. Vinsterna är många: kompetensmässigt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt.

Vid träffen diskuterade deltagarna i workshopar och seminarier fortsatta samarbetsprojekt, en vidareutvecklad forskarutbildning och planerade en gemensam forskarskola i IT. Det hölls också anföranden av bland andra Staffan Truvé, vd, Swedish Institute of Computer Science (SICS) och Madeleine Caesar, vd, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). KK-stiftelsen har haft en stor betydelse för samarbetets tillkomst, inte minst genom att finansiera profilerade forskningsmiljöer inom data vid de tre lärosätena.

LENA LUNDÉN

2008-03-11

"Ert samarbete är unikt i sitt slag och mycket intressant", sa Madeleine Caesar KK-stiftelsens vd, i sitt inledningsanförande. Bild: Ida Lövstål.

"Ert samarbete är unikt i sitt slag och mycket intressant", sa Madeleine Caesar KK-stiftelsens vd, i sitt inledningsanförande. Bild: Ida Lövstål.

Samarbete med många fördelar. Bild: Ida Lövstål.

Samarbete med många fördelar. Bild: Ida Lövstål.

Sidan uppdaterad 2008-03-11