Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-06-05

Uppskattad mingelkväll med Högskolans forskare

Under jubileumsveckan bjöd Högskolan in sina regionala samverkanspartner till mingel med forskare. Man samlades först i kårhuset, där prorektor Marita Hilliges hälsade välkommen och berättade om Högskolans profileringsarbete. Hon knöt an till Högskolans 25-åriga historia och berättade att de tre styrkeområdena inte uppkommit genom en slump. Redan från början höll man utbildningar inom just dessa områden.

Gästerna fick också lyssna till ett antal kortföreläsningar om spännande forskningsprojekt. Efter föreläsningarna gick man över till Studentcentrum. Där hölls en minimässa där några av Högskolans forskare berättade och svarade på frågor om aktuella projekt. Besökarna bjöds också på plockmat med halländska smaker.
Humorforskaren Lotta Linge, Sektionen för hälsa och samhälle, presenterade sitt projekt med sjukhusclowner.

– Clownerna arbetar ofta två och två, berättade hon. Om ett barn inte mår bra, kan clownerna tillsammans gestalta barnets känslor. På det sättet lyfter man ut barnets problematik. De glömmer att vara ledsna och vill ibland vara med och trösta den ledsna clownen.

Teknik inom vård och omsorg


Nicholas Wickström, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik, berättade om teknikens roll inom vård och omsorg.

– Den stora utmaningen är att en större och större grupp människor måste försörjas av en grupp som inte ökar i storlek.

Han betonade att det inte handlar om att ersätta mänsklig kontakt med maskiner.

– Om man använder tidsbesparande teknik inom vård och omsorg, kan man lägga mer tid på att prata och umgås med de äldre.

När man utvecklar nya produkter och tjänster, behöver man ta hänsyn till tre faktorer: marknad, teknik och samhälle. Alla tre måste finnas med, annars kommer inte den nya produkten att bli framgångsrik, menade Nicholas Wickström.

Entreprenören ingen ”Uppfinnarjocke”


Diamanto Politis, Sektionen för ekonomi och teknik, berättade om entreprenörskap som lärprocess. Hon passade på att avliva några myter. Entreprenören är ingen ”Uppfinnarjocke”, man jobbar inte alltid ensam, och man föds inte till entreprenör – man kan lära sig att bli det.

En bra entreprenör har ofta kunskaper inom flera olika angränsande områden, menade Diamanto Politis. Som exempel på motsatsen nämnde hon chefen för det amerikanska patentverket, som 1899 påstod att allt som kan uppfinnas redan var uppfunnet, och IBM:s styrelseordförande Thomas Watson, som 1943 påstod att det fanns en marknad i världen för högst fem datorer.

– Man kan ha djupa kunskaper inom sitt speciella område, och ändå misslyckas som entreprenör.

Text och bild: BJÖRN LESTELL

Kontaktskapare. Stefan Bergman, läkare, och Lotta Linge, humorforskare på HOS, var två av dem som passade på att knyta nya kontakter under kvällen.

Kontaktskapare. Stefan Bergman, läkare, och Lotta Linge, humorforskare på HOS, var två av dem som passade på att knyta nya kontakter under kvällen.

Välbesökt. Det var många som passade på att besöka Högskolan under jubileumsaktiviteten "Mingla med forskare".

Välbesökt. Det var många som passade på att besöka Högskolan under jubileumsaktiviteten "Mingla med forskare".

Sidan uppdaterad 2018-02-26