Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-06-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-06-02

Utvecklingsingenjörer belönade


100 000 kronor till projekt X-heat

I lördags delades stipendier på sammanlagt 335 000 kronor ut till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad ur Lektor Sten Fårhés minnesfond. Den största prissumman – 100 000 kronor för bästa examensprojekt– fick Maria Bardun och Maj-Britt Voldby för sitt projekt X-heat. John Färnstrand utsågs till bästa student och belönas med 50 000 kronor.

Bästa examensarbete


Första pris: 100 000 kronor
Projekt: X-Heat
Studenter: Maria Bardun och Maj-Britt Voldby
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Ett utmanade projekt som genomförts på ett mycket grundligt och systematiskt sätt. Användaren har satts i fokus vilket har gjort att resultatet är förankrat i användargruppen. Ett flertal produktutvecklingsmetoder har använts för att lösa tekniska utmaningar. Ett utmärkt och disciplinerat projektledarskap har resulterat i en patentsökt och fungerade produkt som företaget kan använda vid sin införsäljning. De ambitiösa projektmedlemmarna har hanterat i princip alla viktiga frågor i utvecklingsprocessen samt på ett förträffligt sätt dokumenterat projektet.
Maria Bardun och Maj-Britt Voldby belönades med 100 000 kronor ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond för sitt projekt X-heat. Bild: Björn Kalla.

Maria Bardun och Maj-Britt Voldby belönades med 100 000 kronor ur Lektor Sten Fåhrés minnesfond för sitt projekt X-heat. Bild: Björn Kalla.

Andra pris: 50 000 kronor
Projekt: Bar-Nstolen
Studenter: Lisa Jonsson och Anna Johansson
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: Ett mycket väl genomfört projekt som omfattar stegen från egen idé till färdig fungerande prototyp. Utvecklingsprocessen har under hela projekttiden förankrats med gedigen marknadskontakt från marknadsundersökning till brukarmedverkan. Projektgruppen har utvecklat flera prototyper och använt ett metodiskt arbetssätt. Produkten har mönsterskyddats och förhandling rörande övertagande av resultatet pågår. Projektgruppen har dokumenterat projektet på ett föredömligt sätt vilket ger ett förstärkt intryck.

Tredje pris: 20 000 kronor
Projekt: EQS – Electronic Quick Shift
Studenter: Anders Lindsten och John Färnstrand
Handledare: Gunnar Weber
Motivering: Det är dags för John och Anders att ta på hjälmen, glida runt på enduron och ta emot folkets jubel. De har på ett utmärkt sätt förvandlat en idé till verklighet. För första gången någonsin finns det en fungerande elektronisk växelmekanism som är anpassad till en enduromotorcykel. Gruppen har självständigt och på ett utmärkt sätt löst en komplex konstruktionsteknisk uppgift på ett ingenjörsmässigt sätt.

Delad fjärde plats: 5 000 kronor
Projekt: Skopalätt
Studenter: Anna Sannö, Kajsa Persson och Andreas Axelsson Bladh
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Behovet för produkten som studenterna har utvecklat är stort framförallt för människor som lider av arbetsrelaterade sjukdomar. Studenterna har använt olika produktutvecklingsverktyg metodiskt och kreativt för att komma fram till den bästa lösningen för problemet. Dessutom har ett nätverk med tänkbara producenter, distributörer och kunder byggts upp för att underlätta den framtida produktionen och försäljningen av produkten.

Projekt: DAD – Dynamic Air Diffuser
Studenter: Gustaf Tångne och Olof Eliasson
Handledare: Joakim Tell
Motivering: Gustaf Tångne och Olof Eliasson är två duktiga och ambitiösa studenter som har arbetat med projektet Air Control. Projektet är ett dynamiskt tvåkammardon med en vaxmotorstyrd kanalväljare som sprider den kylda luften längs taket och den varma luften med riktning mot golvet. Båda studenterna har varit den drivande kraften bakom projektet, i allt från idégenerering till prototypbygget. Produkten kommer att kommersialiseras av uppdragsgivaren.

Projekt: Windpower Africa
Studenter: Anna Håkansson och Petra Nilsson
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Enkelhet och tillgänglighet har varit ledord i Anna och Petras arbete. De har gjort en produkt, som ger rent vatten både till jordbruk och hushåll till människor som lever under mycket fattiga förhållanden (Tanzania). Den är baserad på en vindkraftsdriven vattenpump, som kan byggas, drivas och underhållas av människorna på plats med material som finns på platsen.

Studenter, lärare, familjer och vänner samlades i Malcussalen i lördags när årets Fåhréstipendier delades ut. Bild: Björn Kalla.

Studenter, lärare, familjer och vänner samlades i Malcussalen i lördags när årets Fåhréstipendier delades ut. Bild: Björn Kalla.

Bästa student


Första pris: 50 000 kronor
John Färnstrand

Andra pris: 20 000 kronor
Thomas Nilsson

Tredje pris: 10 000 kronor
Anna Sannö

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2)


Första pris: 20 000 kronor
Projekt: "Klove"
Studenter: Erik Ehn, Pontus Heijdenberg, Rasmus Magnusson, Jason Kimström
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Studenterna har genom att använda list i stället för råstyrka lyckats lösa ett problem som ett av de ledande företagen i världen (och alla andra företag också naturligtvis) haft med en produkt. Om allt går som det borde kommer produkten att vara med i internationella sammanhang inom en nära tid.

Andra pris: 10 000 kronor
Projekt: "Träningsbänk"
Studenter: Christer Sigurd, Sofie Dunert, Alexander Frisk, Åsa Ullrich
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Studenterna har genom ett omfattande och gediget arbete kommit fram till ett flertal nytänkanden i en ganska traditionell produkt med traditionell tillverkning. För den framtagna produkten föreslås dels ett antal nya detaljer, vilket ger både utseende och funktion till produkten, och dels en ny tillverkningsmetod som inte tidigare har använts

Tredje pris: 5 000 kronor
Projekt: "Medisafe"
Studenter: Malin Albertsson, Jon Holfelt, Rasmus Larsson, Sebastian Lindqvist Rehn
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: Att utveckla och förbättra säkerhetsprodukter inom hälsovården kräver stort fokus på kvalitet och tillförlitlighet. Studentgruppen har tagit fram en ny lösning till problemet på ett ingenjörsmässigt sätt där systematik, kreativitet och samarbete med uppdragsgivaren har varit huvudingrediensen i projektgenomförandet.

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2)


Första pris: 20 000 kronor
Projekt: HIFAB
Studenter: Victoria Hedman, Elin Karlberg, Jason Kimström, Carl-Johan Wickström
Handledare: Pia Arborelius
Motivering: Ett mycket väl genomfört projekt med tydlig problembeskrivning och väl genomarbetade förbättringsförslag. Förslagen är kreativa, innebär nytänkande, är genomförbara och kan leda till mätbara ekonomiska förbättringar för företaget.

Andra pris: 10 000 kronor
Projekt: Pronova
Studenter: Jenny Carlsson, Roger Löf, Viktor Georgeborn, Åsa Ullrich
Handledare: Jeanette Gullbrand
Motivering: För att de på ett engagerat och positivt sätt med bra gemenskap i gruppen drivit fram ett flertal kreativa förslag. Dessa förslag har presenterats på ett strukturerat och säljande sätt. Förslagen har prioriterats och en väl genomarbetad handlingsplan har upprättats för det högsta prioriterade förslaget.

Tredje pris: 5 000 kronor
Projekt: Wapnö
Studenter: Henrik Abrahamsson, Peter Altmann, Pontus Heijdenberg, Christer Sigurd
Handledare: Leif Nordin
Motivering: Genom ett mångsidigt angreppssätt har studenterna i sitt projekt lyckats ta fram en plan, framförallt för att öka kopplingen mellan företagets synnerligen olika produkter såsom mejerivaror och olika event. Projektet är väl genomarbetat och väl dokumenterat.

Fakta Lektor Sten Fåhrés minnesfond


Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Donationen avkastar för närvarande cirka 400 000 kronor per år.

Stipendierna är predestinerade för studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad och delades ut för första gången 2004. Stipendierna är de största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

John Färnstrand blev årets bästa student och fick 50 000 kronor. Bild: Björn Kalla.

John Färnstrand blev årets bästa student och fick 50 000 kronor. Bild: Björn Kalla.

Sidan uppdaterad 2008-06-02