Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-23

Västsamarbete ger ny forskarskola

Graduate School of Informatics – det är namnet på den gemensamma satsning på en unik forskarskola i informatik som Högskolan i Halmstad, Internationella Handelshögskolan vid Högskolan i Jönköping och Högskolan i Borås gör tillsammans med start redan till hösten.

I och med att man kan utnyttja varandras forskarlag i den gemensamma plattformen får man rent storleksmässigt en styrka som blir internationellt slagkraftig. I den gemensamma forskarskolan ingår ett 30-tal disputerade forskare varav fem professorer. Redan till hösten hoppas man kunna rekrytera minst åtta nya doktorander.

Den nya forskarskolan bygger på jämlik samverkan. Man utgår från varje lärosätes profil inom ämnet informatik. I Halmstad ligger fokus på innovation, i Jönköping på förnyelse och i Borås på ”co-design”. Under ett år har forskare från de tre lärosätena arbetat intensivt för att kunna sjösätta den nya forskarutbildningen.

- Högskolan i Jönköping har examensrättigheterna och via samarbetet får också högskolorna i Borås och Halmstad ta del av dessa rättigheter. Vi kommer att ta vara på varandras kompetenser men också bygga vidare på dem, säger Ola Henfridsson, professor i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

– För informatik vid Högskolan i Halmstad ligger satsningen helt rätt i tiden med den pågående profileringen inom styrkeområdet produkter, processer och tjänster, säger Carina Ihlström Eriksson, universitetslektor och forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för innovativ IT-användning (CIIT) på Högskolan i Halmstad.

– Vi får möjlighet att samordna och kvalitetssäkra forskarutbildningen för våra doktorander i linje med den forskning vi bedriver – med tydligt fokus på innovativ IT-användning. Vi ser också stora möjligheter till forskningssamarbete mellan de olika lärosätena, fortsätter hon.

Starten för den gemensamma forskarskolan sker vid en kickoff i Jönköping den 22–23 april.

Carina Ihlström Eriksson, forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för innovativ IT-användning på Högskolan i Halmstad

Carina Ihlström Eriksson, forskningsledare för forskningsmiljön Centrum för innovativ IT-användning på Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2008-04-23