Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-04

"Verklighetsförankring viktig för uppfinnaren"

Alla människor är kreativa och skapande. Men alla är inte innovativa, alla kan inte bli uppfinnare. Det betonar Jan-Einar Blomqvist, som var med och lade grunden till Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
– De traditionella teknikerutbildningarna satt fast i det gängse akademiska synsättet, säger Jan-Einar Blomqvist. Deras ambition var fördjupning. Fördjupning och åter fördjupning.

På Utvecklingsingenjörsprogrammet hade man i stället redan vid starten på 1980-talet en pionjäranda under mottot ”bredden är vårt djup”. Man specialiserade sig på själva innovationsprocessen, kompletterad med företagsekonomi och kunskap om patent och projektledning. Det är sådana ingenjörer industrin efterfrågar. De företagsekonomiska aspekterna måste finnas med redan från början, och ingenjören ska kunna överblicka hela processen.

Kreativitet har att göra med miljön. I rätt jordmån frodas också idéerna.

– Det finns idégenereringsmetoder som gör alla människor kreativa, men det är få förunnat att komma med innovationer, hävdar Jan-Einar Blomqvist.

Han började själv som innovatör och såg många ekonomiska fiaskon, fantastiska uppfinningar som stöp på ekonomin. Idérikedom i sig är bra, men idéerna måste vara ekonomiskt bärkraftiga. Först då kan man tala om innovation.

– En uppfinnarjocke måste vara förankrad i verkligheten.

Därför byggdes Utvecklingsingenjörsprogrammet upp i nära kontakt med industrin. Denna inriktning gäller fortfarande. Med eget ansvar för budget får studenterna göra behovsanalyser ute i samhället. Resultatet av innovationsprocessen visas upp vid den årliga examensmässan Utexpo, där tredjeårsstudenterna presenterar sina projekt. Målet för utbildningen i Halmstad är att studenterna, med innovationskunskapen i bagaget, ska bilda företag.

Text: KATHINKA LINDHE
Bild: CHRISTER HALLBERG

Jan-Einar Blomqvist, som var med och lade grunden till Utvecklingsingenjörsprogrammet, började själv som innovatör.

Jan-Einar Blomqvist, som var med och lade grunden till Utvecklingsingenjörsprogrammet, började själv som innovatör.

Sidan uppdaterad 2008-08-04