Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-09-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-09-10

”Vi måste bli bättre på att lära ut hur man lär ut”

I fredags disputerade Pernilla Nilsson, Sektionen för lärarutbildning, på en avhandling om hur naturvetenskapens didaktik kan utvecklas. Avhandling heter ”Learning to Teach and Teaching to Learn – Primary Science Student Teachers’ Complex Journey from Learners to Teachers” och lades fram vid Linköpings universitet inom ramen för den nationella forskarskolan FontD: The Swedish National Graduate School in Science and Technology Education.

Avhandlingen handlar om hur lärarutbildningen kan bli bättre på att stödja lärarstudenter så att de kan känna sig trygga både i sina ämneskunskaper och i undervisningssituationen tillsammans med barnen. Den handlar också om barnen och hur en förbättrad undervisning kan öka och stimulera intresset för naturvetenskap.  

– Små barns intresse behöver egentligen inte stimuleras, menar Pernilla Nilsson apropå debatten om det svaga intresset för teknik och naturvetenskap. De är nyfikna av naturen.

Barnen måste däremot bemötas och det tidigt så att de inte tappar lusten att upptäcka. Problemet är att många av lärarna som undervisar de lägre åldrarna inte har tillräckliga kunskaper i naturvetenskap. De saknar ofta också verklighetsexempel att relatera till.

– Det funkar inte med bara formler och teorier, man måste koppla fysiken och kemin till verkligheten, vad innebär fysik i vardagen till exempel? säger Pernilla Nilsson som själv brukar ha fysiklektioner på Lisberg eller låta sina studenter åka upp och ner de 22 våningarna i hissen i Trade Center för att förstå vad F=ma betyder i praktiken.  

Paralleller till verkligheten


Pernilla Nilssons resultat visar att studenterna tycker att det är svårt att omsätta de teorier de lär sig i praktisk undervisning, framför allt under skolans tidigare år. De säger att det inte räcker med ämneskunskapen. Kunskaper om undervisningssituationen är jätteviktiga och dem vill de få här på lärarutbildningen.   

– Jag sticker väl ut hakan när jag säger att man är ganska dåliga på att lära ut hur man lär ut på lärarutbildningarna. Man överlåter ofta till studenterna att själva se användningen av den teori de möter på högskolan och att hitta metoder och exempel på egen hand. Men det är inte så lätt. Vi kan inte släppa våra studenter vind för våg när de gör praktik. De har visserligen jätteduktiga handledare i skolan med kunskaper om pedagogik och om barnen. Men det är vi – deras ämneslärare från Högskolan – som måste hjälpa och stödja med exempel och i själva undervisningssituationerna.

Lärarutbildningen måste bli bättre på att överbrygga relationen mellan teori och praktik, menar Pernilla Nilsson. Enligt henne handlar didaktik – läran om att undervisa – om tre integrerade delar. Hon beskriver det som att undervisningssituationen omgärdas av tre cirklar som alla behövs för att det i klassrummet ska fungera väl. Läraren behöver naturligtvis kunskaper i ämnet (naturkunskap). Den andra viktiga komponenten är pedagogik, kunskapen om barn och deras inlärning.

– Men minst lika viktig är kunskapen om skolans kontext, det vill säga att känna till hur skolan fungerar och vilka förutsättningar som råder där: alltifrån läroplaner till hur en klassrumssituation ser ut i en andraklass. Det vet inte så många universitetslärare, hur duktiga de än är i sitt eget ämne, och då har de svårt att stödja lärarstudenterna i deras lärande, på väg till att blir färdiga lärare.

Opponenten professor Christopher Clark från Arizona State University, USA, uppmande Pernilla Nilsson att bjuda upp till dans till didaktikens lov.

Opponenten professor Christopher Clark från Arizona State University, USA, uppmande Pernilla Nilsson att bjuda upp till dans till didaktikens lov.

”Co-teaching” ny modell


Därför slår Pernilla Nilsson ett slag för så kallad co-teaching som går ut på att en lärare med ämneskunskap och en annan med kunskap om skolan och barnen samundervisar i samma klass. Två experter med olika sakkunskap som tillsammans gör fysik både intressant och begripligt.

– Vi har testat det. En av Högskolans fysiklärare förklarar teorin och en 1-7-lärare hjälper till att omvandla det till praktiken genom exempel i barnens vardag, berättar Pernilla Nilsson. Alla vinner på det, både lärare och barn.

För Pernilla Nilsson handlar det mycket om att vara en god förebild – särskilt som lärarutbildare – och att våga och vilja utveckla sig själv och sina metoder.   

– Jag tänker jättemycket på hur jag själv fungerar som lärare, hur jag kan koppla exempel till verkligheten och hur jag kan hitta på nya exempel. I min avhandling visar jag hur systematisk reflektion utvecklar både lärarstudenters och lärares förmåga att undervisa. En metod är att filma sig själv i klassrummet och sedan reflektera över sitt sätt att agera, det är jätteutvecklande.

Bjuder upp


Veckan efter disputationen tar Pernilla det lite ”lugnare”. En presentation på en konferens får räcka. Därefter drar hon på för fullt igen.

– Jag tycker om att ha mycket att göra. Först ska jag skriva färdigt en artikel till en internationell antologi om co-teaching. Sedan ska jag bjuda upp till dans, som min opponent föreslog! Jag vill fortsätta att utveckla och förnya undervisningsmetoder, gärna i samverkan och gärna med andra större lärosäten där det ofta är långt – fysiskt-geografiskt – mellan ämneslärare och didaktiklärare. Och så ska jag undervisa, så klart! Det är det roligaste.

Text: LENA LUNDÉN. Bild: ANNIKA JOHANSSON

FOTNOT
F=ma är en av fysikens grundläggande formler som brukar kallas Newtons andra lag (efter Isaac Newton). Innebörden är att en kraft F på en kropp med massa m ger upphov till en acceleration a enligt F=ma. (Källa: NE)

Nybliven doktor. Pernilla Nilssons avhandling handlar om hur undervisning i naturvetenskap kan utvecklas och förbättras.

Nybliven doktor. Pernilla Nilssons avhandling handlar om hur undervisning i naturvetenskap kan utvecklas och förbättras.

Sidan uppdaterad 2008-09-10